Cylchygrawn Y Negesydd

Screen Shot 2017-02-03 at 09.52.00

Cyhoeddir cylchgrawn Y Negesydd gan yr Undeb tair neu bedair gwaith y flwyddyn a’i ddanfon allan i’r eglwysi gyda gwybodaeth a newyddion o’r eglwysi. Gellir lawrlwytho’r rhifyn diweddaraf a’r copïau blaenorol drwy ddefnyddio’r dolenni isod.

Y Negesydd Haf 2021

Y Negesydd Pasg 2021

Y Negesydd Rhagfyr 2020

Y Negesydd Hydref 2020

Y Negesydd Haf 2020

Y Negesydd Mehefin 2020

Y Negesydd – Pasg 2020

Y Negesydd Rhag 2019

Y Negesydd-Haf 2019

Y Negesydd – Gwanwyn 2019

Y Negesydd Rhag 2018

Y Negesydd Haf 2018

Y Negesydd – Pasg 2018

Y Negesydd Nadolig 2017

Negesydd Haf 2017

Pasg 2017

Nadolig 2016

Hydref 2016

Haf 2016

Pasg 2016

Nadolig 2015

Adnod y dydd

Linciau