Swyddi Gwag

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn awyddus i benodi unigolion brwdfrydig i’r swyddi canlynol i weithio fel rhan o dîm ymroddedig sy’n darparu arweiniad, cefnogaeth a chymorth i’n Heglwysi.

_________________________

Swyddog Cenhadaeth a Chyfathrebu Digidol (35 awr yr wythnos)

Lleoliad: Cynigir patrwm gwaith hyblyg gyda chyfleon i weithio o adref. Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio ar draws Cymru.

Pwrpas y Swydd: I weithio mewn dau faes penodol, sef cenhadaeth a chyfathrebu digidol. Bydd deilydd y swydd yn cefnogi, datblygu a gweithredu rhaglen strategol o genhadaeth ymysg yr Eglwysi a’r Cymanafoedd. Yn ogystal, bydd yn gyfrifol am gyfathrebu effeithiol a chynorthwyo’r Undeb ac Eglwysi i ymgysylltu â chenhadaeth Duw mewn oes dechnolegol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn Gristion sy’n ymarfer y ffydd ac yn llwyr gefnogol i amcanion elusennol Undeb Bedyddwyr Cymru. Mae natur y swydd yn golygu bod hyn yn Ofyniad Galwedigaethol Penodol. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

* Mae’n bosib ystyried yr hyblygrwydd o rannu swydd, neu o weithio mewn un maes penodol yn unig ar sail swydd rhan-amser. Yn ogystal, gellir ystyried cyfuno’r gwaith cyfathrebu digidol, neu’r gwaith cenhadol, gyda dyletswyddau gweinyddol yn Swyddfa’r Undeb i greu swydd llawn-amser.

Cyflog: £25,991 – £27,741 (SCP 20-23)

Dyddiad cau: 30 Ebrill 2021

Dyddiad cyfweld: 13 Mai 2021

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais cysylltwch â’r

Parchedig Simeon Baker ar 0345 222 1514 neu ebost: simeon@ubc.cymru

_________________________

Gweinyddydd (18 awr yr wythnos)

Lleoliad: Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin.

Pwrpas y Swydd: Cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol yn y Swyddfa.

Gofynnir am o leiaf 2 flynedd o brofiad perthnasol, cymhwyster priodol, ynghyd â’r gallu i ddefnyddio Microsoft Office 365. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

Os nad yw’r cymwysterau/profiad priodol gan ddarpar ymgeiswyr, gellir darparu hyfforddiant drwy gynllun hyfforddi Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais cysylltwch â’r Parchedig Judith Morris
neu Mr Nigel Vaughan ar 0345 222 1514, neu drwy ebost: judith@ubc.cymru neu nigel@ubc.cymru

Cyflog: SCP 8-10 (£20,493-£21,322) pro rata

Dyddiad cau: 30 Ebrill 2021
Dyddiad cyfweld: 13 Mai 2021

 

 

 

 

Adnod y dydd

Linciau