Swydd – Gweinyddydd (18 awr yr wythnos)

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn awyddus i benodi

Gweinyddydd (18 awr yr wythnos)

Lleoliad: Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin

Pwrpas y Swydd: Cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn rhedeg yn esmwyth

Gofynnir am o leiaf 2 flynedd o brofiad perthnasol, cymhwyster priodol, ynghyd â’r gallu i ddefnyddio Microsoft Office 365.

Os nad yw’r cymwysterau/profiad priodol gan ddarpar ymgeiswyr, gallwn ddarparu hyfforddiant drwy gynllun hyfforddi Llywodraeth Cymru.

Am fwy o fanylion a ffurflen gais cysylltwch â Mrs Menna Jones mennajones@ubc.cymru

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Parchedig Judith Morris
neu Mr Nigel Vaughan ar 0345 222 1514

Cyflog: SCP 8-10 (£20,493-£21,322) pro rata

Dyddiad Cau: 26 Ionawr 2021

(This is an advertisement for the post of Administrator for which the ability to communicate in Welsh is essential).

Adnod y dydd

Linciau