Sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo?

Sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo?

Dilynwch y dolenni isod i gael cyfarwyddiadau manwl ar sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo

Er gwybodaeth, nodwch y pwyntiau isod:

  1. Gosodwch y rhaglen ar eich dyfais a sicrhewch fod y sain, camera a meicroffon  yn gweithio’n iawn.
  2. Os hoffech arbrofi cyn y cyfarfod,  cliciwch ar y ‘ddolen cyfarfod’ a anfonwyd atoch.
  3. Os na fydd hynny’n gweithio y tro cyntaf, peidiwch â phoeni, ceisiwch eto neu gofynnwch am gymorth os gallwch.

I nifer ohonom bydd hwn yn brofiad newydd, ond ar ôl ei ddefnyddio ychydig o weithiau fe ddaw’n gyfarwydd!

Sut i ddefnyddio Zoom gyda system Windows neu Mac

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-Windows-and-Mac

Sut i ddefnyddio Zoom ar iPad neu iPhone

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362993-Getting-Started-with-iOS

Sut i ddefnyddio Zoom ar dabled neu ffôn Android

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200942759-Getting-Started-with-Android

Lawrlwythwch App Zoom ar gyfer Apple Ipad

https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

Zoom Fideo-Tiwtorial  – Sut i ymuno â chyfarfod Zoom

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

 

Sut i ymuno â’r cyfarfod dros y ffôn

Os na allwch ymuno â’r cyfarfod am ryw reswm trwy ddefnyddio llechen neu gyfrifiadur, nodwch y gallwch ymuno â’r cyfarfod trwy ddeialu’r rhif ffôn yn eich ‘ebost gwahodd’ a nodi’r ‘meeting id’. Byddwch chi’n gallu ymuno â’r sgwrs gan ddefnyddio’ch ffôn. Sylwch y codir tâl ar alwadau ffôn ar eich cyfradd llinell dir arferol neu gellir eu cynnwys mewn unrhyw becyn munudau cynhwysol a allai fod gennych.

Deialwch unrhyw un o’r rhifau  ffôn yn eich ‘ebost gwahodd’ a nodwch ‘meeting id’  pan ofynnir i chi ac yna’r allwedd #

(Plis gwasgwch # eto os gofynnir am eich id defnyddiwr)

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362663-Joining-a-meeting-by-phone#h_e4f1ac0b-7a0c-4b14-976e-ccec6ad484b2

Adnod y dydd

Linciau