Trafodaethau Cenhadol Forge Cymru (Ebrill – Gorffennaf 2020)

‘Sesiynau trafod cenhadaeth gyda Cam Roxburgh’

Pan lansiwyd cynllun Hyfforddiant Cenhadol Forge Cymru, pwy fyddai wedi dychmygu y byddai’n heglwysi yn cael eu gorfodi i ymdopi ac addasu yn wyneb y fath amgylchiadau.

Synhwyrwn fod y cyfnod hwn yn groesffordd i nifer o’n heglwysi sy’n sylweddol fod yna gwestiynau mawr i’w gofyn ynghylch beth yw ‘bod yn eglwys’ pan na fedrwn ‘fynd i’r eglwys’ a pha fath o eglwys fydd hi wedi i’r argyfwng presennol fynd heibio.

Mewn ymateb i nifer o geisiadau, hoffwn roi’r cyfle ichi fod yn rhan o’r drafodaeth genhadol gyda grŵp o bobl sy’n awyddus i ystyried beth yw bod yn eglwys genhadol yma yng Nghymru. Mae grwpiau trafod yn gwbl opsiynol, ond roeddem yn awyddus i estyn gwahoddiad cynnes i bawb sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer sesiynau blasu Forge.

Hoffwn eich gwahodd i rannu mewn sesiynau ar-lein, lle y cawn drafod y fath gwestiynau a
chefnogi’n gilydd wrth inni gerdded y llwybr newydd hwn.

Gweler y dyddiadau’r sesiynau isod:

  • 2 yp Dydd Iau Ebrill 23ain – Sesiwn gyda Cam Roxburgh, Simeon, Marc & Rob
  • Dydd Iau Mai 7fed gyda Cam Roxburgh  (2yh, 5yh, 7yh)
    Gwaith paratoi: Darllen erthygyl Cam fan hyn  Beth yw eglwys cenhadol?
  • 2 yp Dydd Iau Mehefin 18fed – Sesiwn gyda Cam Roxburgh, Simeon, Marc & Rob
  • 2 yp Dydd Iau Gorffennaf 16eg – Sesiwn gyda Cam Roxburgh, Simeon, Marc & Rob

* Bydd Cam yn cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg ond fydd grwpiau trafod yn y Gymraeg.

Cofrestrwch trwy’r ddolen isod a dewis y sesiynau sy’n gyfleus i chi:

https://zoom.us/meeting/register/tJAvfuCgpjMsGtS33pz2veSWDojcFs1fxz4Q

Oherwydd cyfyngiadau MS Teams, rydym wedi penderfynu cynnal y cyfarfodydd ar raglen fideo-gynadledda  Zoom. Bydd rhaglen Zoom yn caniatáu inni gynnal grwpiau trafod llai a galluogi grwpiau trafod cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg.

Sut i ddefnyddio rhaglen fideo-gynadledda Zoom?

Cewch wybodaeth ddefnyddio ar sut i ddefnyddio Zoom gan gynnwys tiwtorialau fideo ar ein gwefan.

Sut i ddefnyddio Zoom

 

 

Adnoddau Cenhadol

 Sesiwn 1: Beth yw’r Eglwys Genhadol?   (Mawrth 12)

a ) Dogfen: Yr Eglwys Genhadol gan Alan J. Roxburgh       (7 Tudalen)
Yr Eglwys Genhadol gan Alan J. Roxburgh

b) Fideo: Michael Frost ar fod yn Eglwys Genhadol (50  Munud)

Adnod y dydd

Linciau