Sesiynau Blasu Forge Cymru

CLICIWCH YMA
I YMUNO Â’R SESIWN BLASU

Dau beth y bydd eu hangen arnoch…

 1. Cynadleddau Fideo: Ymwelwch â gwefan yr Undeb i weld cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i ymuno a’r Sesiwn Blasu gan gynnwys y ddolen ddigidol y bydd angen ei ddilyn i ymuno â’r galwad fideo.
  • bydd arnoch angen gliniadur neu gyfrifiadur gyda mynediad i’r rhyngrwyd
  • Os ydych chi’n defnyddio rhaglenni pori megis Microsoft Edge neu Google Chrome, ni fydd angen ichi lawrlwytho unrhyw feddalwedd i’ch cyfrifiadur.
  • Os na fydd yr uchod yn gweithio, efallai y byddai’n haws ichi lawrlwytho Microsoft Teams.
  • Cewch gyfarwyddiadau clir ar sut i wneud hynny ar wefan yr Undeb.
   http://www.buw.org.uk/fideo-gynadledda-gyda/
  • Fe’ch cynghorir i glicio’r ddolen cyn y cyfarfod i sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r broses. Awgrymwn ymarfer cyn y sesiwn!
  • Ceisiwch fod yn barod 10 munud cyn y sesiwn.
  • Os nad ydych yn gyfforddus yn defnyddio’r dechnoleg, rhowch wybod i ni – efallai y byddwch chi’n gallu ymuno â rhywun yn lleol.
  • Os na allwch wneud y sesiwn am unrhyw reswm, peidiwch â phoeni.
  • Yn olaf, apeliwn arnoch i fod yn amyneddgar. Bydd defnyddio’r dechnoleg hon yn brofiad newydd i nifer ohonom a bydd angen amser inni ymgyfarwyddo.
   CLICIWCH YMA
   I YMUNO Â’R SESIWN BLASU

 

Mae dau gwahanol sesiwn blasu wedi eu cynllunio ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am raglen hyfforddi Cenhadol Forge yn 2020. Mae’r sesiynau blasu hyn yn rhad ac am ddim i unrhyw arweinwyr allweddol yn eich eglwys sy’n ystyried sut y gellir meddwl yn fwy difrifol am genhadaeth yng Nghymru.

Sesiwn Blasu 1 – Dydd Iau Mawrth 12fed      2 -3 yp (Cymraeg*)     5 – 6 yp            7 – 8 yp

Sesiwn Blasu 2 – Dydd Iau Mai 7fed               2 -3 yp (Cymraeg*)     5 – 6 yp            7 – 8 yp

Noder: Cynhelir y ddau sesiwn ar Ddydd Iau.
* Bydd Cam yn cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg

Darperir y sesiynau blasu hyn drwy gyfrwng fideo-gynadledda a gellir cael gafael arnynt o gyfrifiadur.

 1. Gwaith Paratoi: Gofynnwn ichi ddarllen a gwylio’r adnoddau isod cyn y sesiwn er mwyn paratoi ar ei chyfer. Mae’r adnoddau ar gael ar wefan yr Undeb drwy ddilyn y ddolen uchod.

 Sesiwn 1: Beth yw’r Eglwys Genhadol? 

a ) Dogfen: Yr Eglwys Genhadol gan Alan J. Roxburgh       (7 Tudalen)
Yr Eglwys Genhadol gan Alan J. Roxburgh

b) Fideo: Michael Frost ar fod yn Eglwys Genhadol (50  Munud)

Adnod y dydd

Linciau