Seren Cymru

Annwyl Gyfeillion

Fel mynegiant o anogaeth a chefnogaeth i’n heglwysi bydd yr wythnosolyn ‘Seren Cymru’ ar  gael ar wefan Undeb Bedyddwyr Cymru yn rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod argyfyngus hwn. Gobeithio y bydd yn fodd i’n calonogi. Yn ogystal bydd rhifyn Y Pasg o’r Negesydd ar gael yn fuan, ar y wefan hon yn unig.

Byddwch garediced â gadael i aelodau eich eglwys wybod am y trefniant hwn.

Gyda phob bendith

Judith

Seren 5267

Seren 5266

Seren 5265

Seren 5264

Seren 5263 8.5.2020

Seren 5262 1.5.2020

Seren 5261 24.4.2020

Seren 5260 17.4.2020

Seren 5259 to print

Seren 5258 to print

Seren Cymru Mawrth 27ain 2020

 

 

 

 

 

 

Adnod y dydd

Linciau