Seminar Cyllido – 16eg Tachwedd 2018

10.00 y.b. (te & coffi)  – 12.30 y.p. Dydd Gwener, 16eg Tachwedd, 2018

Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin. SA31 3EQ

Cynhelir Seminar Cyllido yn swyddfa UBC ar 16eg Tachwedd 2018 gyda chymorth a chyngor ar gael ar gyfer:

  • Pa gyllid y gellir ceisio amdano ar gyfer gwaith adeiladu, cenhadaeth a gweinidogaeth?
  • Pa fath o brosiectau bydd cyrff sy’n cynnig grantiau’n helpu i’w hariannu?
  • Beth yw’r ffordd orau o lenwi eich ffurflen gais am grant?

Gyda chyngor a chymorth gan bobl sydd wedi llwyddo i wneud ceisiadau am gyllid a mewnbwn gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – (WCVA)

Bydd hwn yn sesiwn dwyieithog gyda offer cyfieithu ar gael.  

Cysylltwch â Mrs Bonni Davies i gofrestru:  bonni@ubc.cymru

Adnod y dydd

Linciau