Oedfa Cartref Glyn Nest

Gweler isod Oedfa Cartref Glyn Nest a luniwyd yn arbennig ar gyfer ein heglwysi i lawrlwytho.

Oedfa Glyn Nest cym 2019

Mae’r Sul olaf ym mis Ionawr wedi’i ddynodi fel Sul Glyn Nest ond yn naturiol nid oes rhaid glynu wrth y dyddiad hwn.

Mae pob Ysgrifennydd eglwys eisoes wedi derbyn copi ac mae ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Diolch.

Adnod y dydd

Linciau