Newid trefniadau gwiriadau DBS (BUGB nid UBC)

Mae rhai eglwysi Bedyddwyr wedi derbyn ebost gan Stephen Boyo o CAS (Churches Agency for Safeguarding) i nodi bod y cyfrifoldeb am wiriadau DBS yn symud at Due Diligence Checks o fis Tachwedd ymlaen.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA

Nid yw hyn yn effeithio eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru. Mae’r Panel Diogelwch Cydenwadol yn parhau i fod yn gyfrifol am brosesu eich gwiriadau DBS ac nid oes newid.

Os nad ydych yn sicr cysylltwch â Panel. Diolch

http://www.paneldiogelwch.org.uk/cy/

Adnod y dydd

Linciau