Mudiad Chwiorydd

Mudiad Chwiorydd

Undeb Bedyddwyr Cymru

Gwahoddir chwi i’r

CYFARFODYDD BLYNYDDOL
yn Aberduar, Llanybydder

Ddydd Mercher, Medi 16eg, 2015

Cyfarfod y prynhawn am 1.30 o’r gloch

Anerchiad y Llywydd: Y Parchg Jill Tomos

Llywyddion: Mrs Enid Edwards, Ainon, Ynyshir

a’r Parchg Jill Tomos,

gweinidog eglwysi Cylch Gogledd Teifi

Cyfarfod yr hwyr am 5.30 o’r gloch

CYFLWYNIAD GAN CHWIORYDD Y GYMANFA

Darperir te i bawb. Tocynnau: £6

Archeber erbyn Awst 28ain (plîs!) oddi wrth:

Mrs Jean Evans, Glynteg, Pontsian, Llandysul, SA44 4UD

Sieciau’n daladwy i “Capel Seion”

Amgaewch amlen hunangyferiad stampiedig

os gwelwch yn dda.

CROESO CYNNES I BAWB

Mae Aberduar gerllaw’r Feddygfa (SA40 9RN)

Adnod y dydd

Linciau