Llwyddiant Apêl Chad

Llongyfarchiadau i eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru am godi cyfanswm o £36,817 ar gyfer adeiladu, prynu cyfleusterau a staffio canolfan mamolaeth newydd Ysbyty Guinebor II, Chad.

Diolch yn fawr i chi am eich ymrwymiad i’r apêl dros y flwyddyn ddiwethaf. Gwyliwch y ffilm isod sy’n mynegi diolch y BMS am eich cyfraniadau hael. Beth am lawrlwytho’r ffilm a’i ddangos yn eich capel?

Bydd y cysylltiad rhwng Chad a Chymru yn parhau. Malc a Sue White, sydd wedi bod yn goruwchwylio’r cynlluniau ar gyfer y ganolfan iechyd mamolaeth newydd, fydd prif siaradwyr Cynhadledd Flynyddol Adran Genhadol Chwiorydd (Senana) Cymru, Medi 1-3, Llanbedr Pont Steffan a byddant yn siarad mewn manylder am eu gwaith yn yr ysbyty.

Ymfachiwn hefyd y bydd Eglwys Bedyddwyr Risca yn ymweld â Chad yn yr hydref.

BUW Chad Thankyou Resource 2015 Welsh Version from BMS World Mission on Vimeo.

Beth nesaf?:

Beth am barhau i gefnogi Chad trwy un o’r ffyrdd canlynol?

Gallwch bartneri â gweithwyr cenhadol y BMS yn yr Ysbyty yn Chad er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, cyfle i’ch eglwys ddatblygu perthynas â nhw a gweddio drostynt. Pwyswch yma er mwyn gweld beth yw’r opsiynau ar eich cyfer chi.

Os dymunwch gefnogi’r gwaith fel unigolyn, mae cyfle i chi fod yn bartner 24:7 â’r gweithwyr yno yn uniongyrchol. Pwyswch yma i ddarllen mwy ac i bartneri yn fisol.

Adnod y dydd

Linciau