35 churches found
EglwysGweinidogCyswllt
Abergwaun, Hermon(01348 872862)
BethabaraRosier T Morgan BA(01239 891377)
BlaenconinHuw M George01437 563407 (Ysg Ariannol) 01834 860327 (Ysg)
BlaenffosRosier T Morgan BA(01239 831514) (Ysg Cyff) 01239 841528 -W J Emrys Thomas - Ysg Pul
Blaenllyn(01348 831265)
Blaenwaun, St DogmaelsGareth Morris BTh(01994 484779)
Caersalem, DyfedAlwyn M Daniels01239 820209
Casmael (Puncheston), Smyrna(01348 881223)
Casnewydd Bach (Little Newcastle) Beulah(01348 881226)
Cemaes, Penuel(01239 881292)
CilfowyrGareth Morris BTh(01239 613839)
Clarbeston Road,Carmel(01437 731476)
Croesgoch(01348 831398)
Crymych, SeionRosier T Morgan BA(01239 831550)
Dinas Cross, TaborAlwyn M Daniels(01348 811497)
Eglwyswrw, Ebenezer(01239 841315)
Felinganol(01437 720990)
FfynnonHuw M George
Gelli01437 532492
Gerazim(01239 621731)
Glandwr(01348 872574)
Goedwig(01348 872665)
JabesAlwyn M Daniels(01437 532625)
Llanfyrnach, Hermon(01437 532282)
Llangloffan(01348 840443)
Maenclochog, HorebEirian Wyn Lewis BA(01437 532415)
Mynachlogddu, BethelEirian Wyn Lewis BA01994 241393
Newton, Noddfa(01348 840232)
Pencaer, HarmoniJohn Roberts(01348 891295)
PenybrynRosier T Morgan BA(01239 621074)
Star(01239 841588)
Trefdraeth (Newport), BethlehemAlwyn M Daniels(01239 820906)
Treletert (Letterston), Saron(01348 840369)
Trewyddel (Moylegrove), Tabernacl(01239 612559)
Ty Ddewi(01437 720549)