Hysbysiad – Cynllun Comissiwn Elusennau ar gyfer Capel Y Bedyddwyr Berea, Criccieth

Chairty Commission – Notice of scheme (Berea Baptist Chapel, Criccieth)

Adnod y dydd

Linciau