Hysbyseb Swydd: Cyd-Lynydd y Gorfforaeth / Corporation Co-ordinator

Undeb Bedyddwyr Cymru


Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin

Gwahoddir ceisiadau am swydd

CYD-LYNYDD Y GORFFORAETH – (CORPORATION CO-ORDINATOR)

 Dau ddiwrnod yr wythnos
(i’w gweithio’n hyblyg)

 Cyflog: I’w drafod

Lleoliad: Caerfyrddin

Prif ddiben y swydd yw cyd-lynu’r trefniadau gweinyddol ar ran capeli sydd wedi cau.
Bydd angen sgiliau gweinyddol cadarn a’r gallu i siarad Cymraeg. 

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Parchedig Judith Morris ar 01267 245660

Manylion pellach ar gael oddi wrth :

Mrs Menna Jones, Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan,
Ffordd y Coleg, CAERFYRDDIN, SA31 3EQ

Dyddiad cau: 19 Mehefin 2015

Dyddiad cyfweld: 24 Mehefin 2015

(This is an advertisment for the post of Corporation Co-ordinator for which the ability to speak Welsh is essential)

Adnod y dydd

Linciau