Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig – cyfleon cenhadol i’n heglwysi

Gweithdy Hydref 24ain (Caerfyrddin)

a Tachwedd 8fed (Bangor)

Bydd rhifyn tymor y Nadolig o gylchgrawn Crsition yn un i’w ddefnyddio wrth ymestyn allan i’ch cymuned dros yr ŵyl ac yn cynnwys deunydd ar gyfer pobl nad ydynt yn mynychu capel neu eglwys yn rheolaidd.

 

I gyd-fynd â’r rhifyn arbennig o Cristion a fydd yn adnodd i chi a’ch eglwysi i’w ddefnyddio i rannu’r newyddion da am Iesu Grist dros dymor y Nadolig, rydym wedi trefnu gweithdai ar gyfer eglwysi Cymraeg dan y teitl ‘Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig’.

 

Nod y gweithdai yw helpu i eglwysi i feddwl am gyfleon cenhadol, bendithio ein cymunedau yn ymarferol, sut i hysbysebu gwasanaeth Nadolig ac adnoddau ar gyfer gwasnaeth cyfoes.

Dewch draw i glowed a rhannu syniadau am bethau newydd a chyfoes gallwn ei wneud fel eglwysi Cymraeg i genhadu a sôn am y newyddion da y Nadolig hwn.

 

Isod mae ffurflen archebu pecynnau o gylchgrawn Cristion sydd wedi ei baratoi i chi ei roi yn rhodd i bobl nad ydynt yn mynychu capel fel arfer. Cofiwch archebu cyn Hydref 20fed gan fod y cylchgrawn yn mynd i brint ar Hydref 23ain – gallwch ebostio post@cristion.net

 

Gweithdai ‘Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig’

Yn y de – am 2yp neu wedi ei ailredeg am 6:30yh yr un noson.

24ain o Hydref 2017 yn Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ

I gofrestru ebostiwch Menna Machreth: mennamachreth@ubc.cymru neu ffonio Menna: 07973 820580

 

Yn y gogledd – eto am 2yp neu wedi ei ailredeg am 6:30yh yr un noson.

8fed o Dachwedd – Eglwys Gydenwadol Emaus, Lon y Cariadon, Bangor, LL57 2TE.

I gofrestru ebostiwch Casi Jones: casi@annibynwyr.cymru neu ffonio Casi: 01286 660666

 

Adnod y dydd

Linciau