Gwneud cais i fod yn aelod o Dîm i Gymru

logo-blwyddyngap-gray

Sut i  wneud cais

Y cam nesaf yw I ti lawrlwytho a darllen ein pecyn gwybodaeth – yma fe gei di lawer mwy o wybodaeth am flwyddyn gap Tîm i Gymru a dysgu mwy am beth fyddi di’n ei wneud yn ystod y flwyddyn. Mae’n flwyddyn orlawn o brofiadau a fydd yn dy arfogi i fyw bywyd o wasanaeth i Dduw.

Ar ôl meddwl yn weddigar, gwna gais. Os gweli di’n dda, anfona ffurflen gais wedi ei chwblhau ynghyd â llun o dy hun i’r Parch Simeon Baker: simeon@ubc.cymru

Mae’r pecyn gwybodaeth a’r ffurflen gais ar gael i’w llawrlwytho isod. Gellir llawrlwytho’r ddwy ffeil isod drwy glicio arnynt.

Pecyn gwybodaeth Tîm i Gymru 2020

Ffurflen Gais Tîm i Gymru 2020

Adnod y dydd

Linciau