GWEINIDOG – EGLWYSI CYLCH CARN INGLI, GOGLEDD PENFRO

 EGLWYSI CYLCH CARN INGLI, GOGLEDD PENFRO

Yn  dilyn ymddeoliad ein Gweinidog ddiwedd mis Hydref 2020 mae eglwysi  Cylch Carn Ingli sy’n cynnwys Eglwysi Bedyddiedig Caersalem, Jabes, Tabor a Bethlehem ac Eglwys Annibynnol Ebeneser yn awyddus i benodi

GWEINIDOG

ar gyfer Ionawr 2021 neu cyn gynted ag sy bosib  wedi hynny.  Gallwn gynnig:

  • cylch o eglwysi bywiog a gweithgar mewn ardal o harddwch naturiol neilltuol
  • cyfle i arwain a chyd-weithio i barhau’r dystiolaeth Gristnogol mewn cylch ag iddo hanes a thraddodiad cyfoethog
  • criw o blant a ieuenctid brwd yn ogystal ag oedolion ymroddedig
  • aelodau cefnogol i’r achos a’r gweinidog
  • cyflog a thelerau teg (i’w trafod)

Ceisiadau, yn cynnwys CV, drwy lythyr neu e-bost erbyn Mawrth 31, 2020 i ysgrifennydd y cylch:

Morys Rhys, Y Sgubor, Dinas, Trefdraeth, Sir Benfro,  SA42 0XG

e-bost: mrmrhys@gmail.com       Tel. 01348 811497

Adnod y dydd

Linciau