Gweddi ar gyfer Y Pasg

Gweddi ar gyfer y Pasg oddi wrth CYNNAL, y gwasanaeth cwnsela i Weinidogion, Clerigion, gweithwyr Cristnogol, a’u teuluoedd. 

Mae CYNNAL yn delio â phob math o broblemau ac yn cymryd ymagwedd gyfannol sy’n mynd i’r afael â’r rhyngweithio rhwng y meddwl, y corff a’r enaid. Mae’r gwasanaeth yn cydnabod dimensiwn ysbrydol bywyd ac os yw’n briodol, yn cynnig cyfeirio pobl at gyfarwyddyd ysbrydol pellach. Yn ei rôl fel ymgynghorydd cwnsela arbenigol i CYNNAL, mae Wynford Ellis Owen wedi gallu ehangu’r gwasanaeth i Ogledd, Dwyrain a Gorllewin Cymru a sicrhau bod CYNNAL nawr o fewn cyrraedd pobl ar lefel genedlaethol.

Y Tad Mark Owen, offeiriad yn yr Eglwys yng Nghymru, sydd wedi cyfansoddi’r weddi’r flwyddyn hon. Diolch iddo am y gymwynas hon ac i’r Prifardd Hywel Griffiths, a’r Parchedigion Ifan a Catrin Roberts am gyfieithu a chywiro’r fersiwn Gymraeg.

Dymunwn i chi Basg hapus yn llawn gorfoledd a rhyfeddod.

Wynford Ellis Owen

Ymgynghorydd Cwnsela Arbenigol

Gweddi ar gyfer Y Pasg 2021

Adnod y dydd

Linciau