Gweddi 2020 – Y Grawys, Dydd Gŵyl Dewi a’r Pasg.

Pecyn Adnoddau 2

Y Grawys, Dydd Gŵyl Dewi a’r Pasg.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ail becyn y gyfres Gweddi 2020. Mawr obeithir y bu’r pecyn cyntaf, sef yr Adfent a’r Flwyddyn Newydd o gymorth i chi ac rydym yn falch o gyflwyno’r ail becyn yn y gobaith y bydd yr adnoddau a’r syniadau a ddarperir yn fendith wrth i ni annog ein gilydd i neilltuo eleni yn flwyddyn o weddi.

Yn y pecyn hwn ceir amrywiaeth o adnoddau gan gynnwys gweddïau, myfyrdodau ac awgrymiadau ar gyfer: Y Grawys, Dydd Gŵyl Dewi a’r Pasg.

Bydd pecyn nesaf y gyfres Gweddi 2020 yn canolbwyntio ar y Pentecost a dechrau’r Eglwys a bydd ar gael erbyn Mai 2020. Bydd y pecyn olaf, yn seiliedig ar ddiolchgarwch a’r cynhaeaf, yn cael ei ddosbarthu ar ddechrau Medi 2020.

Wrth inni barhau i weddïo fel un teulu Bedyddiedig ar draws Cymru, hoffem glywed sut y bu gweddi yn flaenoriaeth i chi a’ch eglwys yn ystod y flwyddyn. Os oes gennych stori neu syniad yr hoffech eu rhannu, byddwn yn falch o glywed gennych, trwy e-bost simeon@ubc.cymru neu drwy gysylltu â ni yn Y Llwyfan, drwy’r post neu dros y ffôn.

 

Pecyn 2: Cyflwyniad

Pecyn 2: Y Grawys, Dydd Gŵyl Dewi a’r Pasg

Map Cymru

 

 

Adnod y dydd

Linciau