Gweddi 2020 – Adnoddau ar gyfer Yr Adfent a’r Flwyddyn Newydd

Mae’n bleser gennym gyflwyno pecyn cynta’r gyfres Gweddi 2020 sydd yn cynnwys casgliad o syniadau ac adnoddau ichi eu defnyddio yn eich eglwys yn ystod tymor yr Adfent a’r Flwyddyn Newydd.

Bydd rhagor o becynnau yn dilyn yn eu tro adeg y Pasg (gan gynnwys Dydd Gwyl Dewi a’r Grawys), Pentecost a Diolchgarwch ac yn cynnig mwy o adnoddau ac awgrymiadau.

Mawr obeithiwn y bydd y pecynnau hyn o ddefnydd wrth inni uno fel teulu Bedyddiedig yng Nghymru i weddïo drwy gydol y flwyddyn 2020. Mae croeso ichi wneud copïau o’r daflen hon i’w defnyddio yn eich eglwysi.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer pecynnau gweddi’r dyfodol,
byddwn yn falch o glywed gennych. Cysylltwch â’r Parchedig Simeon Baker: simeon@ubc.cymru
Undeb Bedyddwyr Cymru, Heol Y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. 01267 245660

 

Gweddi 2020 – Pecyn 1:   Yr Adfent a’r Flwyddyn Newydd

 

Adnod y dydd

Linciau