Grantiau Prosiectau Cenhadol

Un o amcanion Undeb Bedyddwyr Cymru yw cefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth ar draws y Cymanfaoedd ac yn dymuno annog mentrau cenhadol creadigol. Gwahoddwn eglwysi a Chymanfaoedd, sy’n aelodau o’r Undeb, i ymgeisio am Grant Prosiect Cenhadol.

Faint o arian gallwn wneud cais amdano?

Mae’r Grant Prosiect Cenhadol yn cynnig grant rhwng £1,000 a £3,000 y flwyddyn / hyd at dair blynedd. Dylai eglwysi sy’n chwilio am swm yn llai ystyried gwneud cais i gronfa Genesis yr UBC sy’n rhoi grantiau hyd at £500 i ddarparu adnoddau i fenter genhadol newydd.

Am mwy o wybodaeth cliciwch yma

Newydd: Grantiau Prosiectau Cenhadol

Dyma’r rai o adroddiadau wrth gapeli sydd wedi derbyn grant cenhadol yn barod.

Capel Hengoed

Capel Blaenycwm – Pay as you feel cafe

Cadwyn Teifi – Gweithiwr Ysgolion:  (adroddiad i ddod)

 

Adnod y dydd

Linciau