Galwad i Weddïo ac i Weithredu – Cytun

Ar Sul y Mamau yma, Mawrth 22ain, mae Cytun (Elgwysi ynghyd yng Nghymru) yn galw ar bob eglwys i ddynodi Diwrnod Cenedlaethol o Weddi a Gweithredu. Ar adeg fel hon, pan fydd cynifer yn ofnus a cheir ansicrwydd mawr, cawn ein hatgoffa o’n dibyniaeth ar ein Tad Nefol cariadus a’r dyfodol y mae ef yn ei gynnal.

Cewch fwy o wybodaeth ar wefan Cytun:
http://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19/

 

 

Adnod y dydd

Linciau