Ffilm newydd: Hanes yr Undeb Bedyddwyr Cymru

Fel rhan o’r gweithgareddau i nodi’r garreg filltir yn hanes UBC hoffwn ddiolch i’r Parchedig Peter Thomas am ei waith yn llunio ffilm sy’n olrhain hanes yr Undeb, mewn perthynas ag Elin Rhys a chwmni teledu Telesgop. Mae’r ffillm, sydd oddeutu rhyw 20 munud o hyd, ar gael yn Gymraeg (ac yn Saesneg).

Adnod y dydd

Linciau