en-blwydd Cymorth Cristnogol yn 70 mlwydd oed 26 Medi 2015

Gweler yn atodedig wahoddiad a dderbyniwyd oddi wrth Gadeirydd Cymorth Cristnogol yng Nghymru, yr Esgob John Davies, a Phennaeth Cymru, Huw Thomas i fynychu gwasanaeth arbennig i nodi pen-blwydd Cymorth Cristnogol yn 70 mlwydd oed. Cynhelir y gwasanaeth  yng Nghadeirlan Aberhonddu ar Ddydd Sadwrn 26 Medi am 2.30yp, gyda Chadeirydd Cymorth Cristnogol, Y Gwir Barchedig Rowan Williams yn pregethu. Ceir manylion pellach yn y llythyr atodedig am y digwyddiad pwysig hwn.

Llythyr o wahoddiad

Adnod y dydd

Linciau