Eglwysi

Gwahoddwn chwi i ymweld â’n heglwysi perthynol ac i ymuno gyda hwy yn eu haddoliad a’u tystiolaeth ac i brofi perthnasedd Efengyl Iesu Grist mewn perthynas â’ch bywyd chwi.

Cewch brofi croeso a chymdeithas ysbrydol.

Mae pob eglwys yn perthyn i’r Cymanfaoedd dros Gymru

 • Yny Môn
 • Arfon
 • Brycheiniog
 • Caerfyrddin a Cheredigion
 • Dinbych, Fflint a Meirion
 • Dwyrain Morgannwg
 • Gorllewin Morgannwg
 • Gwent
 • Penfro  (Di-gymrage)
 • Penfro
 • Maesyfed a Maldwyn

Byddwn yn diweddaru’r tudalen hwn pryd bydd ein bas data newydd yn cael ei gosod. Diolch.

Adnod y dydd

Linciau