Dydd Gweddi Byd-Eang Y Chwioryrdd 2016

‘Derbyniwch blant, derbyniwch fi’

Paratoi ar gyfer Dydd Gweddi Byd-Eang Y Chwioryrdd 2016

Fel rhan o baratoadau ar gyfer Dydd Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd 2016,

mae dwy gynhadledd undydd wedi eu trefnu eleni eto.

 Cynhelir y naill gynhadledd

ar ddydd Iau, Tachwedd 12 o 10yb tan 3yp yng Nghapel Bethel, Prestatyn,

a chynhelir y llall ar

ddydd Mercher, Tachwedd 25 o 10yb tan 1yp yng Nghapel Heol Awst, Caerfyrddin.

Paratowyd Oedfa 2016 gan Chwiorydd Cristnogol Ciwba a’r thema yw ‘Derbyniwch blant, derbyniwch fi.’

Croeso i bawb fynychu’r cynhadleddau er mwyn cael blas ar Oedfa 2016.

Beti-Wyn James

Adnod y dydd

Linciau