Diwrnod y Beibl Byw

Annwyl Gyfaill

Diwrnod Trafod a Chynllunio ‘Blwyddyn y Beibl Byw’

beibl bywCynhelir diwrnod arbennig ar ddydd Mawrth, Ionawr 19eg 2016 ar gyfer Gweinidogion Undeb Bedyddwyr Cymru, yn y Llwyfan, Caerfyrddin  rhwng 11.00yb  a 3.00yp i drafod a chynllunio ar gyfer ‘Blwyddyn y Beibl Byw, sef ymgyrch arbennig y mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn rhan ohoni i hybu darllen a deall y Beibl yn ystod 2016. Darperir cinio a thelir treuliau teithio. Yn ymuno â ni bydd:  Christine Daniel, Cymdeithas y Beibl, Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul a Cyhoeddiadau’r Gair ac Arfon Jones, Gobaith i Gymru a beibl.net.

Bydd cyfle i glywed am rai o’r cynlluniau a’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer hyrwyddo’r cynllun yn lleol, ynghyd â chyfle i rannu syniadau.

Mawr obeithir y bydd modd i chi fod yn bresennol ac er mwyn hwyluso’r trefniadau byddwch garediced ag e-bostio Mrs Bonni Davies bonni@ubc.cymru neu ffonio’r swyddfa ar y rhif 01267 245660 i gadarnhau erbyn Dydd Gwener, 8fed Ionawr 2016 fan bellaf.

Neu gallwch gofrestru ar-lein yma.

 

Hyn gan edrych ymlaen at glywed gennych.

Yr eiddoch yng Nghrist

Judith Morris

Ysgrifennydd Cyffredinol

Adnod y dydd

Linciau