Diweddariad Apel DEC ar gyfer Indonesia oddi worth Cymorth Cristnogol

Diolch o galon am eich cymorth yn codi proffil yr Apel Tsunami Indonesia DEC dros y dyddiau diwethaf. Heddiw cyhoeddwyr bod £380,000 wedi dod mewn yng Nghymru, newyddion gwych. A fedra’i ofyn ichi plis cario mlaen i rannu’r Apel DEC dros y cyfryngau cymdeithasol? Be am ini anelu at godi £500,000 draws Cymru! Isod mae cwpl o lincs hawdd y gellir ei rannu.

 

Adnod y dydd

Linciau