Dewch i Nepal yn 2018… ar Ymweliad gyda’r BMS!

Rydym yn chwilio am 6-10 person o Gymru i ymweld â Nepal.

Bydd y Parchedig Haydn Davies (Llywydd yr Adran Iaith Saesneg) yn arwain y daith gyffrous hon a fydd yn rhoi blas ar waith cenhadol.

  • Pryd? 9-18 Ebrill 2018.
  • Ymhle? 4 diwrnod yn Kathmandu a 4 diwrnod yn Pokhara.
  • Amcan gost? Bydd angen i chi godi tua £1,200.
  • Cyn i chi fynd ar y daith, byddwch yn derbyn hyfforddiant llawn gan staff profiadol y BMS.
  • Bydd UBC yn barod i gyfrannu swm cyfatebol i fyny at £250 ar gyfer pob unigolyn a fydd yn derbyn rhoddion oddi wrth y Cymanfaoedd neu’r Eglwysi tuag at gostau’r daith.

Dyddiad Cau: 29 Medi 2017

 Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â’r Parchedig Haydn Davies (revhaydndavies@talktalk.net) neu Mrs Bonni Davies: 01267 245660 (bonni@ubc.cymru)

 

Adnod y dydd

Linciau