Cylchgrawn Gŵyl Ddewi 2019

Mae’n bleser gennym rannu adnodd newydd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Mae Hope Together mewn cydweithrediad ag Undeb Bedyddwyr Cymru wedi cyhoeddi cylchgrawn bach y gall eglwysi ei rannu yn eu cymunedau yn ystod dathliadau Gŵyl Ddewi.

Mae Hope yn ceisio annog eglwysi i bonito â’u cymuned gan ddefnyddio dathliadau gwahanol y flwyddyn. Dyma’r eildro i ni gydweithio i gynhyrchu cylchgrawn bach Cymraeg a Saesneg gefn wrth gefn, sy’n cyflwyno pobl i’r ffydd Gristnogol. Mae cylchgrawn newydd 2019 yn cynnwys cyfweliad â Mal Pope, rysait pice ar y maen/cacennau cri a myfyrdodau sy’n pwyntio tuag at y Pasg. Mae cyfeiriad gwefan ar y daflen hefyd a fydd yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i bobl sydd eisiau gwybod mwy am y ffydd Gristnogol. Rydym yn credu bod potensial i bonito dathlu Cymreictod â chenhadaeth ar Fawrth 1af.

 

Isod i’w lawrlwytho mae syniadau sut i ddefnyddio’r daflen e.e. postio’r cylchgrawn drwy ddrysau, rhoi gwahoddiad i wasanaeth Gŵyl Ddewi/Pasg eich eglwys yn y daflen, cynnal noson gawl yn yr eglwys a.y.y.b.

 

Byddem yn falch i rannu’r taflenni yma gyda chi a’ch eglwysi. Os hoffech archebu copiau o’r cylchgrawn ar gyfer eich eglwys, ardal, grŵp o eglwysi, mae ffurflen archebu ar gael i’w lawrlwytho isad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, neu i osod eich archeb anfonwch neges/ffurflen at: dewisant@ubc.cymru

 

Byddem yn ddiolchgar i dderbyn eich archebion erbyn Chwefror 12fed ar yr hwyraf fel eu bod yn eich cyrraedd mewn da bryd.

 

Dyma’r dogfennau gallwch lawrlwytho drwy bwyso arnynt isod:

  1. PDF o’r cylchgrawn – dim ond yr ochr Gymraeg ond bydd y cylchgrawn yn ddwyieithog cefn wrth gefn. Cylchgrawn-Gŵyl-Ddewi-Hope-2019
  2. Syniadau ynglŷn â sut i ddefnyddio’r cylchgrawn fel adnodd cenhadol.Sut i ddefnyddio’r cylchgrawn 2019
  3. Ffurflen i chi archebu swm o gopiau oddi wrth Undeb Bedyddwyr Cymru. Ffurflen Archebu cylchgrawn Dewi Sant

 

Gobeithiwn y bydd eglwysi’n gweld y cylchgrawn fel adnodd defnyddiol er mwyn cyfeirio pobl at yr Arglwydd Iesu yn ystod gwanwyn 2019.

Adnod y dydd

Linciau