Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi gweithio gydag ymgyrch Hope 18 i gynhyrchu cylchgrawn bach dwyieithiog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi.

Y gobaith yw y bydd o ddefnydd i chi fel eglwysi fel adnodd i’w rannu yn eich cymuned, naill ai drwy eu postio drwy ddrysau, cyfarch drws-i-ddrws, neu fel fordd o ddechrau sgwrs am y ffydd Gristnogol gyda ffrindiau neu gydweithwyr.

Hyderwn y caiff y cylchgrawn dderbyniad da gan bobl yn eich ardal ac efallai yr hoffech roi’r cylchgrawn fel gwahoddiad i’ch gwasanaeth Pasg fydd union fis ar ôl Dydd Gŵyl Dewi.

Mae’r cynnwys wedi ei ysgrifennu gyda chyd-destun Cymreig mewn meddwl – mae’n ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg gefn wrth gefn felly gellir dewis iaith y darllen).

Byddem wrth ein boddau pe bai eich eglwys yn ystyried archebu nifer dda o gopiau fel ffordd o bontio rhwng y capel a’r gymuned. Gallwch archebu eich copiau drwy lawrlwytho ffurflen archebu isod a’i anfon dros ebost at Menna Machreth: mennamachreth@ubc.cymru

Sut i ddefnyddio’r cylchgrawn Dydd Gŵyl Dewi

Ffurflen archebu Dewi Sant

Beth am wneud Iesu’n enwog yn ein gwlad y Pasg hwn?

Adnod y dydd

Linciau