Cyflwyno’r Tîm i Gymru newydd am 2018-2019

Dyma gyflwyno’r Tîm i Gymrunewydd a fydd yn gwasanaethu eglwysi Cymanfa Arfon yn 2018-19.

Pwrpas y flwyddyn yw annog Cristnogion ifanc i roi blwyddyn i brofi a datblygu doniau ac i gynorthwyo cenhadaeth yr eglwysi. Byddant yn byw yn y Coleg Gwyn ym Mangor ar ôl mis yn derbyn hyfforddiant gan y BMS ym Mirmingham.

 

O’r chwith i’r dde: Eleri Alter o Gastell-Nedd, Gruffudd Jenkins o Lwynhendy a Hannah Smethurst o Lanelli. Maent yn codi £2500 yr un ar gyfer y flwyddyn gap ar hyn o bryd, os hoffech gyfrannu cysylltwch â Menna Machreth (mennamachreth@ubc.cymru)

Adnod y dydd

Linciau