Cyflogau a Threuliau ar Cyllideb Gyfan 2016

CYFLOGAU A THREULIAU 2016

Isafswm Cyflog – £21,795

Treuliau – £ 2,213

Lwfans Tŷ – £ 3,626

Y GYLLIDEB GYFAN am 2015 yw £10.50 yr aelod

YMDDIRIEDOLAETH

Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt ddanfon copi o’i Hadroddiad Blynyddol i’r swyddfa. Diolch.

Adnod y dydd

Linciau