CYFLOGAU A THREULIAU 2021

CYFLOGAU A THREULIAU 2021

Isafswm Cyflog – £23,685

Treuliau – £ 2,404

Lwfans Tŷ – £ 3,939

Y GYLLIDEB GYFAN am 2019 yw £17.50 yr aelod

YMDDIRIEDOLAETH

Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt ddanfon copi o’i Hadroddiad Blynyddol i’r swyddfa. Diolch.

Adnod y dydd

Linciau