CYFLOGAU A THREULIAU 2020

CYFLOGAU A THREULIAU 2020

Isafswm Cyflog – £23,520

Treuliau – £ 2,387

Lwfans Tŷ – £ 3,912

Y GYLLIDEB GYFAN am 2019 yw £16.50 yr aelod

YMDDIRIEDOLAETH

Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt ddanfon copi o’i Hadroddiad Blynyddol i’r swyddfa. Diolch.

Adnod y dydd

Linciau