CYFLOGAU A THREULIAU 2019

CYFLOGAU A THREULIAU 2019

Isafswm Cyflog – £23,127

Treuliau – £ 2,347

Lwfans Tŷ – £ 3,847

Y GYLLIDEB GYFAN am 2019 yw £16 yr aelod

YMDDIRIEDOLAETH

Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt ddanfon copi o’i Hadroddiad Blynyddol i’r swyddfa. Diolch.

Adnod y dydd

Linciau