Cyfarfodydd Blynyddol 2017 – Mudiad Chwiorydd

Mudiad Chwiorydd

Undeb Bedyddwyr Cymru

Gwahoddir chwi i’r

CYFARFODYDD BLYNYDDOL

yng Nghapel Tabor, Dinas

Ddydd Mercher, Medi 20fed 2017

 

Thema:

Gwneud Fy Rhan

Cyfarfod y prynhawn am 1.30 o’r gloch

Llywyddion: Cath Williams a Jean Daniels

 Cyfarfod yr hwyr am 5.30 o’r gloch

Cyflwyniad gan Aelodau, Ieuenctid a Phlant y Cylch

 

Darperir te rhwng yr oedfaon. Tocyn £8.

Tocynnau te ar gael oddi wrth:

 Cynthia Battrick, Brynywawr, Dinas, Trefdraeth, SA42 0SD

(01348 811472) cyn Medi’r 13eg. Sieciau’n daliadwy i Capel Tabor.

Amgaewch amlen hunangyfeiriad a stamp os gwelwch yn dda.

CROESO CYNNES I BAWB

Adnod y dydd

Linciau