Archifau Blog

Gwybodaeth bwysig diogelwch ynglŷn â Covid-19

Gweler gwybodaeth bwysig diogelwch ynglŷn â Covid-19 http://www.paneldiogelwch.org.uk/cy/newyddion

17/03/20 Cyngor Coronafeirws (COVID-19)

Fel y gwyddoch, mae’r Llywodraeth wedi diweddaru eu cyngor mewn perthynas â’r Coronafeirws. Gweler y cyfarwyddyd diweddaraf gan Lywodraeth y DU trwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults Dywedodd Matt Hancock AS, Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn ymateb

10/03/20 Cyngor: Coronafeirws Newydd (COVID-19)

10 Mawrth, 2020 Mae’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn fath newydd o goronafeirws a nodwyd gyntaf yn Ninas Wuhan, Tsieina. Mae’n dechrau gyda symptomau sy’n debyg i’r ffliw gan gynnwys twymyn, peswch, neu brinder anadl. Y dystiolaeth bresennol yw bod y

Davies – T. George (1900 – 1977)

Un o blant Llangennech oedd George Davies, ac ymhyfrydai yn ei achau Bedyddiedig o ochr ei dad.  Annibynwraig oedd ei fam, a drodd at y Bedyddwyr ac roedd iddi berthnasau yn weinidogion gyda’r enwad honno.   Ganwyd George yn Rhagfyr 1900,

Williams – John Watts (1907-1979)

Un o blant Sir Fynwy oedd John Watts Williams ond pan roedd yn ddeng mlwydd oed symudodd ei deulu i Landudoch, yng Ngogledd Sir Benfro.  Mynychodd yr Ysgol Eglwys leol am flwyddyn, cyn cofrestru fel disgybl yn Ysgol Uwchradd Aberteifi.

Trafodaethau Cenhadol Forge Cymru (Ebrill – Gorffennaf 2020)

‘Sesiynau trafod cenhadaeth gyda Cam Roxburgh’ Pan lansiwyd cynllun Hyfforddiant Cenhadol Forge Cymru, pwy fyddai wedi dychmygu y byddai’n heglwysi yn cael eu gorfodi i ymdopi ac addasu yn wyneb y fath amgylchiadau. Synhwyrwn fod y cyfnod hwn yn groesffordd

GWEINIDOG – EGLWYSI CYLCH CARN INGLI, GOGLEDD PENFRO

 EGLWYSI CYLCH CARN INGLI, GOGLEDD PENFRO Yn  dilyn ymddeoliad ein Gweinidog ddiwedd mis Hydref 2020 mae eglwysi  Cylch Carn Ingli sy’n cynnwys Eglwysi Bedyddiedig Caersalem, Jabes, Tabor a Bethlehem ac Eglwys Annibynnol Ebeneser yn awyddus i benodi GWEINIDOG ar gyfer

Darlith Whitley 2020 – Coleg y Bedyddwyr De Cymru

Davies – Melville Harry (1922-2012)

  Gŵr gwylaidd a llawen ei wedd oedd Melville Harry Davies ar hyd ei oes, ac yn sôn yn gyson am ei fagwraeth yn Llwynhendy.  Roedd o hyd yn mwynhau cwmni ei gyd-weinidogion, ac yn arbennig y sawl a oedd

George – Alfred J. (1879-1956)

Ganwyd Alfred J. George yn Bootle, Lerpwl yn 1879 yn fab i Isaac ac Elinor George a brawd i William a Richard George.  Cafodd ei fedyddio yn hen gapel Brazenose Road gan y Parchg J.H. Hughes.  Ychydig yn ddiweddarach, symudodd

Adnod y dydd

Linciau