Archifau Blog

1975 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 1975   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen:  W. Môn Williams; J. Arwel Thomas; M.J.Williams; Tom Ellis Jones; R.Gwyn Thomas; G.R.M. Lloyd; Richard Vaughan Jones. Ail res: John Talfryn Jones; D.Eilyr Richards;  J. Rowland Jones; Denzil I.

1973 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19973   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen :  Môn Williams; Dafydd H. Edwards; T. Ellis Jones; W. Gwyn Thomas;  R. G. Thomas; (Ysgrifennydd); James Dole; J. Charles Evans; Ail res:  Gerson Davies; Herbert Roberts; Wilfred Evans;

1974 – Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19974 yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen: D. Eirwyn Morgan; Herbert Roberts; M.J.Williams; T.Ellis Jones; O Wilfred Evans; J. Arwel Thomas; Dafydd H. Edwards (Ysgrifennydd) Ail res: G.R.M. Lloyd; Môn Williams; Glyndwr Richards; J. Charles Evans;

Evans – William James Byron (1935 – 2000)

Ganwyd y Parchg. W. J. Byron Evans ar aelwyd ddefosiynol Mr a Mrs Arthur Evans, dau a fu’n deyrngar eithriadol i fywyd a thystiolaeth Salem Llangyfelach. Gweinidog Salem yn y cyfnod hwnnw oedd y Parchg Idwal Wyn Owen, brodor o

Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard 17 Ebrill 2019

Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard Dydd Mercher, 17 Ebrill 2019: Taith ac Oedfa Eleni byddwn fel Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio am y cenhadwr enwog, Timothy Richard a deithiodd o Ffaldybrenin yn Sir Gaerfyrddin i Tseina yn y

Gweddi Pasg 2019 oddi wrth Cynnal

Download the PDF file .

Noson Yng Nghwmni Emyr Lewis Mawrth 22ain 7.00 yh

Download the PDF file .

Jones – Thomas Richard (1933-2006)

Ganwyd Thomas Richard Jones yn 1933 i deulu o Fedyddwyr yn Tangrisiau, ger Blaenau Ffestiniog, ardal chwarelyddol a drwythwyd yn y diwylliant Cymraeg ac a fagodd pobl o ruddin ac argyhoeddiad. Bu T.R. yn enghraifft nodedig o orau ei gymuned. 

Oedfa Cartref Glyn Nest

Gweler isod Oedfa Cartref Glyn Nest a luniwyd yn arbennig ar gyfer ein heglwysi i lawrlwytho. Oedfa Glyn Nest cym 2019 Mae’r Sul olaf ym mis Ionawr wedi’i ddynodi fel Sul Glyn Nest ond yn naturiol nid oes rhaid glynu

CYFLOGAU A THREULIAU 2019

CYFLOGAU A THREULIAU 2019 Isafswm Cyflog – £23,127 Treuliau – £ 2,347 Lwfans Tŷ – £ 3,847 Y GYLLIDEB GYFAN am 2019 yw £16 yr aelod YMDDIRIEDOLAETH Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt ddanfon copi o’i Hadroddiad

Adnod y dydd

Linciau