Archifau Blog

Thomas – Haydn John (1911-1968)

Yn ôl ei dystysgrif geni, ganwyd Haydn John Thomas ym Mlaengarw, tra roedd ei dad yn gweithio yn y gwaith glo yno, ond yn fuan wedyn, dychwelodd y teulu i Gwmfferws, ger Tycroes, Llandybie. Roedd yn fab i Mr a

Williams – Eric (1933-1996)

Ganwyd Eric Williams yn 1933 yn un o ddau fab i  Fred a Ceridwen Williams o Fancffosfelen. Derbyniodd Eric a’i frawd Idris eu haddysg yn ysgol gynradd y pentre ac yn yr Ysgol Uwchradd leol ac arhosodd Idris yng Nghwm

Diwrnod Dirnod – Coleg Bedyddwyr Caerdydd

Apêl Timothy Richard 2019/2010

Yn 2019, bydd Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio canrif ers marwolaeth un o’n cenhadon gorau – Timothy Richard. Pa ffordd well o ddathlu cyfraniad Richard a’i waith cenhadol arloesol na thrwy gefnogi gwaith y BMS o drawsnewid bywydau plant ffoaduriaid

Williams – Henry Dunn (1942 – 2013)

Brodor o ardal Pwllheli oedd Henry Dunn Williams, ac a ddatblygodd ei yrfa ym myd bancio gyda Banc Midlands.  Symudodd o un ardal i’r llall, gan weithio mewn sawl maes oddi fewn i’r banc, ac roedd wrth ei fodd gyda

Jones – Williams Rhys (Gwenith Gwyn) (1858-1937)

Bu yng Nghymru draddodiad cyfoethog o offeiriaid a gweinidogion a oedd hefyd yn llenorion ac yn hynafiaethwyr, yn newyddiadurwyr ac yn awdurdod ar len a llafar eu bro a’u gwlad: gwyr diwylliedig, cynheiliaid traddodiad, parod i gyfrannu eu dysg a’u

1972 Ysgol Haf

1971 Ysgol Haf

1980 Ysgol Haf

  Ysgol Haf UBC 19980   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen: J.Ernest Pugh; Denzil I. John; Olaf Davies; Alwyn Daniel; Eirian Wyn; Garfield Eynon. Ail res: David Arthur Bowen; Alun Jones; Clifford Davies;; W. Môn Williams; R. Gwyn Thomas;

1981 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19981   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Ar lawr: Eirian Wyn; Alwyn Daniels; Olaf Davies; Ernest Pugh. Rhes flaen: Dafydd H. Edwards (Ysg); Glenfil Jones; j. Arwel Thomas; R.Gwyn Thomas; Trydydd rhes: W. Gwyn Thomas; Ridley Williams; D.

Adnod y dydd

Linciau