Archifau Blog

Swydd Cydlynydd Cenhadaeth (llawn-amser)

 

CYFLOGAU A THREULIAU 2020

CYFLOGAU A THREULIAU 2020 Isafswm Cyflog – £23,520 Treuliau – £ 2,387 Lwfans Tŷ – £ 3,912 Y GYLLIDEB GYFAN am 2019 yw £16.50 yr aelod YMDDIRIEDOLAETH Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt ddanfon copi o’i Hadroddiad

Davies – Melville Harry (1922-2012)

Gŵr gwylaidd a llawen ei wedd oedd Melville Harry Davies ar hyd ei oes, ac yn sôn yn gyson am ei fagwraeth yn Llwynhendy.  Roedd o hyd yn mwynhau cwmni ei gyd-weinidogion, ac yn arbennig y sawl a oedd yn

Michael – Thomas (1885-1922)

Roedd Thomas Michael yn frawd ieuengaf i’r Parchg David John Michael, Blaenconin, ac roedd ganddynt frawd rhyngddynt o ran oedran, sef William Michael, a fu’n amlwg fel diacon a swyddog yn Eglwys y Graig, Castell Newydd Emlyn. Roedd eu tad,

Thomas – Joseph Arwel (1935-2002)

Un o blant Blaenrhondda oedd Arwel Thomas, ac fel ei deulu mynychodd eglwys y Bedyddwyr yng Nghalfaria, Blaenrhondda. Yno daeth o dan ddylanwad gweinidog yr eglwys, sef y Parchg Ernest Pugh. Roedd cyfeillgarwch rhyfeddol rhwng y ddau, er bod eu

Joio Gyda Iesu – Tachwedd 3ydd 2019

Download the PDF file .

Thomas – Haydn John (1911-1968)

Yn ôl ei dystysgrif geni, ganwyd Haydn John Thomas ym Mlaengarw, tra roedd ei dad yn gweithio yn y gwaith glo yno, ond yn fuan wedyn, dychwelodd y teulu i Gwmfferws, ger Tycroes, Llandybie. Roedd yn fab i Mr a

Williams – Eric (1933-1996)

Ganwyd Eric Williams yn 1933 yn un o ddau fab i  Fred a Ceridwen Williams o Fancffosfelen. Derbyniodd Eric a’i frawd Idris eu haddysg yn ysgol gynradd y pentre ac yn yr Ysgol Uwchradd leol ac arhosodd Idris yng Nghwm

Diwrnod Dirnod – Coleg Bedyddwyr Caerdydd

Apêl Timothy Richard 2019/2010

Yn 2019, bydd Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio canrif ers marwolaeth un o’n cenhadon gorau – Timothy Richard. Pa ffordd well o ddathlu cyfraniad Richard a’i waith cenhadol arloesol na thrwy gefnogi gwaith y BMS o drawsnewid bywydau plant ffoaduriaid

Adnod y dydd

Linciau