Archifau Blog

Seren Cymru

Annwyl Gyfeillion Fel mynegiant o anogaeth a chefnogaeth i’n heglwysi bydd yr wythnosolyn ‘Seren Cymru’ ar  gael ar wefan Undeb Bedyddwyr Cymru yn rhad ac am ddim yn ystod y cyfnod argyfyngus hwn. Gobeithio y bydd yn fodd i’n calonogi.

Sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo?

Sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo? Dilynwch y dolenni isod i gael cyfarwyddiadau manwl ar sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo Er gwybodaeth, nodwch y pwyntiau isod: Gosodwch y rhaglen ar eich dyfais a sicrhewch fod y sain, camera a

Hughes – John Williams (1888-1979)

Ganwyd John Williams Hughes yn Abertawe ar 6 Ionawr 1888, lle bu’r Parchg W. P. Williams, gweinidog eglwys Dinas Noddfa, Glandŵr, Abertawe yn ddylanwad pwysig arno. Roedd yn fab i  Mr a Mrs Jeremiah Lot Hughes, gyda’i dad yn ddiacon,

24 Mawrth 2020 – Cyngor Coronafeirws

Undeb Bedyddwyr Cymru Coronafeirws-COVID 19 24 Mawrth 2020 Mae swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru bellach ynghau a’r holl staff yn gweithio o adref. Mae galwadau ffôn i’r swyddfa yn cael eu hailgyfeirio at aelodau staff yr Undeb. Mae staff yr undeb

COVID-19 LLythyr oddi wrth y Tîm Llywyddol

Download the PDF file .

Williams – Morgan John (MJ) (1910-1995)

Ganwyd Morgan John Willliams yn 1910 yn Abernant, Aberdar, yn unig blentyn i Elizabeth a Benjamin Williams, dau o aelodau ffyddlon Bethel, Abernant.  Derbyniodd ei addysg gynradd yn Abernant a’i addysg uwchradd yn Ysgol Ramadeg Aberdar, yn yr un cyfnod

Gwybodaeth bwysig diogelwch ynglŷn â Covid-19

Gweler gwybodaeth bwysig diogelwch ynglŷn â Covid-19 http://www.paneldiogelwch.org.uk/cy/newyddion

17/03/20 Cyngor Coronafeirws (COVID-19)

Fel y gwyddoch, mae’r Llywodraeth wedi diweddaru eu cyngor mewn perthynas â’r Coronafeirws. Gweler y cyfarwyddyd diweddaraf gan Lywodraeth y DU trwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults Dywedodd Matt Hancock AS, Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn ymateb

10/03/20 Cyngor: Coronafeirws Newydd (COVID-19)

10 Mawrth, 2020 Mae’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn fath newydd o goronafeirws a nodwyd gyntaf yn Ninas Wuhan, Tsieina. Mae’n dechrau gyda symptomau sy’n debyg i’r ffliw gan gynnwys twymyn, peswch, neu brinder anadl. Y dystiolaeth bresennol yw bod y

Davies – T. George (1900 – 1977)

Un o blant Llangennech oedd George Davies, ac ymhyfrydai yn ei achau Bedyddiedig o ochr ei dad.  Annibynwraig oedd ei fam, a drodd at y Bedyddwyr ac roedd iddi berthnasau yn weinidogion gyda’r enwad honno.   Ganwyd George yn Rhagfyr 1900,

Adnod y dydd

Linciau