Archifau Blog

Bassett – Thomas (1872-1943)

Hanes y Parchedig Thomas Bassett (1872 – 1943) Ganed Thomas Bassett yng Nglan-yr-afon, Llangennech yn fab i Ruth (1849-1896) a David Bassett (1846-1925). Ef oedd yr hynaf o chwech o blant: David John (1874 – 1925), Morgan ( 1879 –

Charles – William John (1895-1986)

Codwyd Willliam John Charles yn un o dri phlentyn John a Catherine Charles   ym mhentref Porthyrhyd, gan fynychu’r ysgol gynradd leol.  Yn bymtheng mlwydd oed gadawodd yr ysgol a chael gwaith yn y lofa leol, sef Pentre Mawr/Capel Ifan, fel

Roberts – Edward (1886-1985)

Mab i David a Jane Roberts (Davies gynt) oedd Edward Roberts a anwyd yn Llanelli, 20 Mawrth, 1886. Roedd yn un o naw o blant, a chanddo bedwar brawd (John, Thomas, William a Henry) a phedair chwaer (Ann, Mary, Elizabeth-Jane

Cylchgrawn Cwlwm – Mudiad Chwiorydd UBC

Download the PDF file .

Pugh – Ernest (1915 – 2002)

O blith yr amrywiaeth o weinidogion Undeb Bedyddwyr Cymru, prin bod un wedi bod gyfeillgar a chefnogol i’w gyd-weinidogion nag Ernest Pugh.  Ganwyd ef yn Stryd y Stag ym mhentref Carmel, nid nepell o Penygroes a Gorslas, ac yno cafodd

Davies – Alun John (1911 -1985)

Un o blant Eglwys Beula, Cwmtwrch oedd Alun J. Davies, ac fel dau arall o’i frodyr, John Glyndwr a Gerson, ymdeimlodd â’r alwad i’r weinidogaeth o dan ddylanwad pregethu y Parchg Glasnant Young.  Roedd gan Daniel a Jane Davies, Bryneithin,

Davies – Gerson (1909-1976)

Un o blant Beulah, Cwmtwrch oedd Gerson Davies, a ddaeth o dan ddylanwad gweinidogaeth Glasnant Young, fel ei ddau frawd – John Glyndwr Davies, ac Alun John Davies.  Roedd deuddeg o blant i gyd, a’r teulu cyfan yn amlwg ym

Canllawiau ar gyfer Ailagor ein Capeli

Diweddariad 31 Gorffennaf 2020 Gweler yn atodedig ganllawiau ar gyfer ailagor ein capeli sydd yn seiliedig ar gyngor Llywodraeth Cymru. Mawr obeithir y bydd y canllawiau o gymorth i chi. Dylid cyfeirio yn ogystal at wefan y Llywodraeth: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws-html.  Cyn

Williams – Idris (1902-1985)

Mab Mary a Howell Williams, 5, Homphrey Street, Nantyffyllon oedd Idris ac fe’i ganwyd ar 20 Medi 1902.  ‘Roedd ei rieni yn aelodau ffyddlon yn Salem a hendaid iddo, o ochr ei dad, oedd y Parchg Howell Davies, ac yntau

Cronfa Adeiladu’r Bedyddwyr yng Nghymru (y cyfeirir ati fel “y Gronfa”)

YMGYNGHORIAD YNGHYLCH DIWYGIO’R RHEOLAU  Mae’r Gronfa yn gweithio gyda’r Comisiwn Elusennau i newid rheolau cyfansoddiadol y Gronfa. Nodir y newidiadau allweddol i’r rheolau cyfansoddiadol isod, a gellir cael copi llawn o’r rheolau cyfansoddiadol arfaethedig gan Andrew Price (manylion cyswllt ar

Adnod y dydd

Linciau