Archifau Blog

Diwrnod Dirnod – Coleg Bedyddwyr Caerdydd

Apêl Timothy Richard 2019/2010

Yn 2019, bydd Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio canrif ers marwolaeth un o’n cenhadon gorau – Timothy Richard. Pa ffordd well o ddathlu cyfraniad Richard a’i waith cenhadol arloesol na thrwy gefnogi gwaith y BMS o drawsnewid bywydau plant ffoaduriaid

Williams – Henry Dunn (1942 – 2013)

Brodor o ardal Pwllheli oedd Henry Dunn Williams, ac a ddatblygodd ei yrfa ym myd bancio gyda Banc Midlands.  Symudodd o un ardal i’r llall, gan weithio mewn sawl maes oddi fewn i’r banc, ac roedd wrth ei fodd gyda

Jones – Williams Rhys (Gwenith Gwyn) (1858-1937)

Bu yng Nghymru draddodiad cyfoethog o offeiriaid a gweinidogion a oedd hefyd yn llenorion ac yn hynafiaethwyr, yn newyddiadurwyr ac yn awdurdod ar len a llafar eu bro a’u gwlad: gwyr diwylliedig, cynheiliaid traddodiad, parod i gyfrannu eu dysg a’u

1972 Ysgol Haf

1971 Ysgol Haf

1980 Ysgol Haf

  Ysgol Haf UBC 19980   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen: J.Ernest Pugh; Denzil I. John; Olaf Davies; Alwyn Daniel; Eirian Wyn; Garfield Eynon. Ail res: David Arthur Bowen; Alun Jones; Clifford Davies;; W. Môn Williams; R. Gwyn Thomas;

1981 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19981   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Ar lawr: Eirian Wyn; Alwyn Daniels; Olaf Davies; Ernest Pugh. Rhes flaen: Dafydd H. Edwards (Ysg); Glenfil Jones; j. Arwel Thomas; R.Gwyn Thomas; Trydydd rhes: W. Gwyn Thomas; Ridley Williams; D.

1979 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19979   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin   Rhes flaen: Dafydd H. Edwards; Peter Dewi Richards (Trysorydd); W. Môn Williams; R. Gwyn Thomas; George J. Mathews; James Dole; J. Ernest Pugh. Ail res:  D. Islwyn Davies; Tom Richards;

1978 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19978   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen:  Alun Jones;W. Môn Williams; Idwal Wynne Jones; R.G.Thomas; Dr Gordon McWilliam, (Darlithydd Gwadd); Dafydd H. Edwards (Ysg); Richard Vaughan Jones. Ail res: J. Ernest Pugh; W. Gwyn Thomas; James

Adnod y dydd

Linciau