Archifau Blog

Hyfforddiant Cenhadol Forge 2020

Yn ystod y misoedd diwethaf, bu’n rhaid i lawer ohonom mewn ymateb i COVID-19 addasu ac ailfeddwl ein ffyrdd o fod yn Eglwys. Mae cau drysau ein capeli wedi golygu archwilio dulliau newydd o addoli. Wrth gynllunio y llynedd i

Morgan – Idris Morgan (1889-1976)

Ganwyd Morgan Idris  Morgan i deulu oedd â’u gwreiddiau’n ddwfn yn ardal Garnswllt. Ei dad Philip Morgan oedd yn bennaf gyfrifol am drefnu adeiladu capel Noddfa, Garnswllt, yn un o’r tri deg pump a ryddhawyd o gapel Gerasim, Cwmcedinennen i

Leeke – Samuel James ( 1888 – 1966 )

Ganed Samuel James Leeke ar 28 Mawrth 1, 1888. Roedd yn fab i Samuel ac Anne Leeke, Talybont, Ceredigion, a hwythau wedi priodi ym Mryste 20 Tach. 1884.  Saer coed oedd y tad wrth ei alwedigaeth, a bu wrth ei

Griffiths – David (Dafydd) 1881-1921

Un o feibion Bwlch-carreg-y-mynydd,  tyddyn a orweddai ar ymyl y ffordd rhwng Penygroes a Maesybont, Sir Gaerfyrddin – oedd Dafydd. Oddi yma, ar lethrau’r garreg galch, gallai weld, ar ddiwrnod braf, olygfeydd godidog hyd at saith o  siroedd, gan gynnwys

Morgan – David Eirwyn (1918-1982)

Un o blant Penygroes, Sir Gaerfyrddin oedd David Eirwyn Morgan, ac yn fab i Rachel a David Morgan.  Glöwr oedd ei dad, ac addolai’r teulu yn Eglwys Saron, Llandybie. Yn anffodus, bu farw David Morgan pan oedd y plant yn

Dole – James (1926-2009)

Un o blant Llanbradach yng Nghwm Rhymni oedd James Dole, a’i eni yn un o dri phlentyn Esther Ann (nee Phillips) a Richard Thomas Dole. Gweithiodd Ronald ei frawd, a’i chwaer Norma mewn siopau ar hyd eu hoes. Bu’r teulu’n

Darlith Edwin Stephen Griffiths Dydd Gwener 5 o Fehein ar 3.30 yp

Download the PDF file .

Cadw’n ddiogel wrth ddefnyddio Zoom arlein

Cadw’n ddiogel wrth ddefnyddio Zoom arlein Ar gyfer eglwysi sy’n defnyddio Zoom neu ystyried ffyrdd eraill o gysylltu ar-lein, mae mater diogelu yn parhau i fod yn un pwysig. Mae’r canlynol yn grynodeb byr o gamau syml y dylai unrhyw

Cylchgrawn Cwlwm – Mudiad Chwiorydd UBC

Download the PDF file .

Cyfarfodydd Blynyddol Senana Cymru 2020

Cyfarfodydd Blynyddol Senana Cymru 2020 Annwyl gyfaill, Os gwelwch yn dda a wnewch chi rannu’r neges ganlynol â’ch aelodau? Roedd eglwysi Cymanfa Penfro, ac yn arbennig iawn aelodau Cylch Carn Ingli, yn edrych ymlaen yn fawr at gael gwahodd pobl

Adnod y dydd

Linciau