Archifau Blog

Gofalu am ein byd

blanc

Gwerth achub

Gwerth achub

Cynulliad Citizens Cymru 2016

Dewch i fynnu ymrwymiadau i weithredu tegwch a chyfiawnder gan y bobl fydd yn llywodraethu Cymru! Dyma gyfle da i ddal gwleidyddion yn atebol a’u herio i wneud ymrwymiadau ynghylch materion o gyfiawnder cymdeithasol a thegwch. Bydd degau o gynrychiolwyr

Syniadau ar gyfer y Nadolig

Mae’n ddiwedd Hydref a bydd y Nadolig yma cyn bo hir! Y Nadolig yw un o’r cyfleon gorau sydd gan y capel yn ystod y flwyddyn i wahodd pobl i ddathlu pen-blwydd ein Gwaredwr. Yn stori’r geni, mae’r angylion yn

Llwyddiant Apêl Chad

Llongyfarchiadau i eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru am godi cyfanswm o £36,817 ar gyfer adeiladu, prynu cyfleusterau a staffio canolfan mamolaeth newydd Ysbyty Guinebor II, Chad. Diolch yn fawr i chi am eich ymrwymiad i’r apêl dros y flwyddyn ddiwethaf. Gwyliwch

Urddas – Gwneud Safiad yn Erbyn Trais ar Sail Rhywedd

I lawrlwytho adnoddau Cymraeg Urddas, ewch i waelod y dudalen. I arwyddo Siarter Eglwysi Urddas, bydd ffurflen ar ochr dde’r dudalen hon yn is i lawr. Ar draws y byd bydd pob un ohonom wedi cyfarfod â rhywun sydd wedi

Rhaglen S4C am genhadwr Corea Robert Jermain Thomas

Bu rhaglen ar S4C neithiwr am y cenhadwr o Gymro Robert Jermain Thomas sy’n adnabyddus iawn yng Nghorea am ddod â Christnogaeth Brotestanaidd i’r wlad. Yn y rhaglen, cawn gip hefyd ar y Coreaid sy’n dod fel cenhadon i Gymru

Gwaith Plant a Ieuenctid: Cydweithio ag enwadau eraill

Andrew Settatree o Gynllun Efe, sy’n sôn am sut y bu gweithio rhwng capeli yn llwyddiannus i ddatblygu gwaith plant a ieuenctid yn ardal Llanberis a Llanrug. andrew-cynllunefe from Menna on Vimeo.

Sut i ddechrau gwaith plant neu ieuenctid?

Ydych chi’n awyddus i wneud rhywbeth ar gyfer plant a ieuenctid eich bro ond yn ansicr lle i ddechrau arni? Yng nghyfarfod diwethaf Bwrdd Cenhadaeth yr Undeb, bu Andy Hughes o fudiad Saint y Gymuned yn rhannu’r cyngor y byddai ef

Beth yw Llan Llanast?

MAE’R DIGWYDDIAD HYFFORDDIANT ‘MESSY CHURCH’ YN BOW STREET, DYDD SADWRN 28AIN O FAWRTH WEDI EI OHIRIO TAN TACHWEDD 21AIN. Llan Llanast – cyfle i gyrraedd teuluoedd   Ydych chi wedi clywed am Llan Llanast? Efallai eich bod wedi clywed am Messy Church, sef

Adnod y dydd

Linciau