Archifau Blog

Tîm i Gymru: Blwyddyn Gap Undeb Bedyddwyr Cymru 2020

Chwilio am gyfle i wneud rhywbeth mentrus i Dduw yng Nghymru? Mae cynllun Tîm i Gymru 2020 ar agor i oedolion ifanc Cymraeg neu Saesneg eu hiaith. Rydyn ni’n chwilio am Dîm i Gymru 2020! Ydych chi rhwng 18 a 23

Cylchgrawn Gŵyl Ddewi 2019

Mae’n bleser gennym rannu adnodd newydd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Mae Hope Together mewn cydweithrediad ag Undeb Bedyddwyr Cymru wedi cyhoeddi cylchgrawn bach y gall eglwysi ei rannu yn eu cymunedau yn ystod dathliadau Gŵyl Ddewi. Mae Hope yn ceisio annog eglwysi i bonito â’u cymuned gan ddefnyddio dathliadau

Adnoddau Pasg

Mae llu o adnoddau gwerthfawr ar gael i’ch eglwys ar gyfer y Pasg hn. Gallwch lawrlwytho rhai o’r dudalen hon a dilyn dolenni i adnoddau eraill defnyddiol.   Gallwch llawrlwytho rhestr o adnoddau o’r dudalen hon: Adnoddau’r Pasg Dyma oedfa deulu

Dyddiad newydd gweithdy cenhadaeth – Chwefror 8fed, 2018

Yn anffodus bu raid gohirio’r gweithdy ‘Gwneud yn fawr o gyfleon cenhadol 2018’ yr wythnos ddiwethaf oherwydd salwch. Mae’r gweithdy wedi ei aildrefnu i fod ar Chwefror 8fed, 2018 am 2yp yn Y Llwyfan, Caerfyrddin. I gofrestru, cysylltwch â Menna

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi gweithio gydag ymgyrch Hope 18 i gynhyrchu cylchgrawn bach dwyieithiog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Y gobaith yw y bydd o ddefnydd i chi fel eglwysi fel adnodd i’w rannu yn eich

Cyfleon Cenhadol Pasg a Gŵyl Ddewi 2018

Gwneud yn fawr o Gyfleoedd Cenhadol 2018 Yn ystod mis Rhagfyr 2017, aeth nifer o eglwysi ati i rannu copïau arbennig o’r Cylchgrawn Cristion o amgylch y tai yn eu hardaloedd fel ffordd newydd o gysylltu gyda’u cymunedau ac o

Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig – cyfleon cenhadol i’n heglwysi

Gweithdy Hydref 24ain (Caerfyrddin) a Tachwedd 8fed (Bangor) Bydd rhifyn tymor y Nadolig o gylchgrawn Crsition yn un i’w ddefnyddio wrth ymestyn allan i’ch cymuned dros yr ŵyl ac yn cynnwys deunydd ar gyfer pobl nad ydynt yn mynychu capel neu eglwys

Gwneud cais i fod yn aelod o Dîm i Gymru

Sut i  wneud cais Y cam nesaf yw I ti lawrlwytho a darllen ein pecyn gwybodaeth – yma fe gei di lawer mwy o wybodaeth am flwyddyn gap Tîm i Gymru a dysgu mwy am beth fyddi di’n ei wneud

Beth ydi EGLWYS IACH? Cwrs 29.11.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU Beth ydi EGLWYS IACH? Sut mae symud o fan hyn……….i fan yma? Be sy angen ei wneud yn wahanol yn fy eglwys i? Ydi fy eglwys i ofn newid?   Sesiwn ymarferol  i weinidogion, blaenoriaid ac arweinwyr

Cwrs Gofal Bugeiliol 1.12.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU GOFAL BUGEILIOL gyda henoed, ac efo bobl sy’n wynebu diwedd oes   Be allwch chi ddweud wrth rieni, a’u plentyn yn marw? Sut mae helpu teulu  i gymodi wrth wely angau? Gwerthfawrogi henaint   Hyfforddiant i

Adnod y dydd

Linciau