Cwrs Gofal Bugeiliol 1.12.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

GOFAL BUGEILIOL

gyda henoed, ac efo bobl sy’n wynebu diwedd oes

 

Be allwch chi ddweud wrth rieni, a’u plentyn yn marw?

Sut mae helpu teulu  i gymodi wrth wely angau?

Gwerthfawrogi henaint

 

Hyfforddiant i weinidogion, ymgeiswyr ac eraill sy’n ymweld â chleifion

Coleg y Bala, Y Bala, LL23 7RY

Dydd Iau, Rhagfyr 1af 2016

10.30 am – 3pm

Saesneg fydd iaith yr hyfforddiant. Mae’r cwrs yn agored i weithwyr o bob enwad.

The trainers will present in English, and translation will be provided at other times.

Os am wybodaeth bellach, cysylltwch â Delyth Oswy-Shaw, Cyd-lynydd Hyfforddiant delyth@ebcpcw.org.uk

Llawrlwytho Flyer: flyer-1-12-16

Adnod y dydd

Linciau