Cynulliad Citizens Cymru 2016

Dewch i fynnu ymrwymiadau i weithredu tegwch a chyfiawnder gan y bobl fydd yn llywodraethu Cymru!

Dyma gyfle da i ddal gwleidyddion yn atebol a’u herio i wneud ymrwymiadau ynghylch materion o gyfiawnder cymdeithasol a thegwch. Bydd degau o gynrychiolwyr o gymunedau ffydd a mudiadau yno i herio arweinyddion y pedair prif blaid cyn etholiadau Cymru fis Mai: Carwyn Jones AC (Llafur), Andrew R T Davies AC (Ceidwadwyr), Leanne Wood AC (Plaid Cymru), Kirsty Williams AC (Democratiaid Rhyddfrydol).

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn cefnogi ymgyrch ffoaduriaid Citizens Cymru felly byddai’n dda gweld cynifer o gynrychiolwyr o eglwysi yna ag sy’n bosib.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael.

I gofrestru, ewch i archebu tocynnau yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-citizens-cymru-governance-of-wales-accountability-assembly-2016-tickets-20418552440

Citizens Cymru Wales 2016 flyer

Adnod y dydd

Linciau