Croeso cynnes i ‘Cenn@d’!

Wythnosolyn bywiog, mewn lliw llawn, sy’n cael ei gyhoeddi ar y cyd rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb y Bedyddwyr yw Cenn@d. Mae’n ffrwyth trafodaethau rhwng gwahanol enwadau Anghydffurfiol, sy’n dwyn y gorau o’r Goleuad a Seren Cymru at ei gilydd i greu cyhoeddiad perthnasol i’n cenhedlaeth.

Bydd Cenn@d yn cynnwys pytiau defosiynol, newyddion ar draws Cymru, hanes mudiadau a gweithgareddau, ac adnoddau.

Am fwy o wybodaeth am y cyhoeddiad a sut i gyfrannu newyddion ewch i wefan Cenn@d Cymru

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech drafod Cenn@d mae croeso i chi gysylltu helo@cennad.cymru

Dilynwch y ddolen isod i ddarllen y rhifyn diweddaraf yn rhad ac am ddim.

Cenn@d 03.03.21 

Diolch a mwynhewch!

Adnod y dydd

Linciau