Archifau Blog

1972 Ysgol Haf

1971 Ysgol Haf

1980 Ysgol Haf

  Ysgol Haf UBC 19980   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen: J.Ernest Pugh; Denzil I. John; Olaf Davies; Alwyn Daniel; Eirian Wyn; Garfield Eynon. Ail res: David Arthur Bowen; Alun Jones; Clifford Davies;; W. Môn Williams; R. Gwyn Thomas;

1981 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19981   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Ar lawr: Eirian Wyn; Alwyn Daniels; Olaf Davies; Ernest Pugh. Rhes flaen: Dafydd H. Edwards (Ysg); Glenfil Jones; j. Arwel Thomas; R.Gwyn Thomas; Trydydd rhes: W. Gwyn Thomas; Ridley Williams; D.

1979 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19979   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin   Rhes flaen: Dafydd H. Edwards; Peter Dewi Richards (Trysorydd); W. Môn Williams; R. Gwyn Thomas; George J. Mathews; James Dole; J. Ernest Pugh. Ail res:  D. Islwyn Davies; Tom Richards;

1978 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19978   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen:  Alun Jones;W. Môn Williams; Idwal Wynne Jones; R.G.Thomas; Dr Gordon McWilliam, (Darlithydd Gwadd); Dafydd H. Edwards (Ysg); Richard Vaughan Jones. Ail res: J. Ernest Pugh; W. Gwyn Thomas; James

1977 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 1977   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen: Dafydd H. Edwards (Ysg); Ceredig M. Thomas; D.Eirwyn Morgan;  R.G.Thomas; Desmond Davies (Trys); J.Arwel Thomas. Ail Res: Ridley Williams; Richard Vaughan Jones: George J. Mathews; Ifor Ll. Williams; D.

1976 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19976   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen: Olaf Davies; Gerson Davies; Richard Vaughan Jones; J. Arwel Thomas; R.Gwyn. Thomas; George J. Mathews; D. Brynmor Jones; Denzil I. John; Dafydd H. Edwards (Ysg); Ceredig Thomas. Ail res:

1975 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 1975   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen:  W. Môn Williams; J. Arwel Thomas; M.J.Williams; Tom Ellis Jones; R.Gwyn Thomas; G.R.M. Lloyd; Richard Vaughan Jones. Ail res: John Talfryn Jones; D.Eilyr Richards;  J. Rowland Jones; Denzil I.

1973 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19973   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin Rhes flaen :  Môn Williams; Dafydd H. Edwards; T. Ellis Jones; W. Gwyn Thomas;  R. G. Thomas; (Ysgrifennydd); James Dole; J. Charles Evans; Ail res:  Gerson Davies; Herbert Roberts; Wilfred Evans;

Adnod y dydd

Linciau