Archifau Blog

Cynhadledd Flynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru 2018 – Nant Gwrtheyrn

10-13 Mehefin 2018, Nant Gwrtheyrn Eleni cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru o dan nawdd Cymanfa Arfon. Cafwyd dechreuad arbennig gydag Oedfa Deuluol fywiog yn Nhyddynshon o dan ofal criw Caersalem, Caernarfon a thraddodwyd anerchiad grymus gan y Parchg Olaf

Cynhadledd Adran Ddi-gymraeg – ‘The Onging Story’ Momentum 2018

Thema Cynhadledd Flynyddol yr Adran Ddi-gymraeg a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Halliwell, Coleg y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin dros ddeuddydd ym Mehefin oedd “The Ongoing Story”. Gwener, Mehefin 22ain– Dechreuwyd y gweithgareddau gyda chyfarfod busnes UBC, gan roi cyfle i

Dathlu a Diolch yn y Cynulliad Cenedlaethol

Ar ddydd Mawrth, 24ain Ebrill, daeth dros 60 o gynrychiolwyr yr Undeb at ei gilydd ar gyfer derbyniad yn y Pierhead, un o adeiladau’r Senedd yng Nghaerdydd, fel rhan o ddathliadau 150 mlwyddiant Undeb Bedyddwyr Cymru. Roeddem yn ddiolchgar iawn

Pecyn Canllawiau GDPR ar gyfer Eglwysi UBC

Ar 25ain Mai 2018 daeth Rheoliadau Diogelu Data Newydd (GDPR) i rym ar draws Ewrop. Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn cynnal ac yn gorfodi hawliau’r unigolyn o ran ei wybodaeth bersonol. Mae gan bob sefydliad, gan gynnwys eglwysi, rwymedigaeth gyfreithiol i

Eglwysi Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, Awst 2018.

Download the PDF file .

Wythnos Cymorth Cristnogol 2018

  Llun: Staff Cymorth Cristnogol Cymru ac aelodau o Bwyllgor Cenedlaethol Cymorth Cristnogol Cymru yn croesawu prif weithredwr newydd Cymorth Cristnogol Amanda Khozi Mukwashi i Gymru yn y cyfnod cyn Wythnos Cymorth Cristnogol. Pobl Cymru yn #CydSefyll gyda phobl wedi

Adnoddau Pasg

Mae llu o adnoddau gwerthfawr ar gael i’ch eglwys ar gyfer y Pasg hn. Gallwch lawrlwytho rhai o’r dudalen hon a dilyn dolenni i adnoddau eraill defnyddiol.   Gallwch llawrlwytho rhestr o adnoddau o’r dudalen hon: Adnoddau’r Pasg Dyma oedfa deulu

Gweddi Stafell Fyw – Y Pasg

Download the PDF file . Linc i lawrlwytho Easter_prayer_Cymraeg_2 2018

Grantiau ar gael i eglwysi lleol

Gwydbodaeth ar gael yn saesneg Garfield Weston Foundation Celebrates 60th Anniversary with One-Off Charitable Fund https://anniversary.garfieldweston.org/ The Garfield Weston Foundation has reached its sixtieth year of grant giving in the UK and has chosen to celebrate with a new one-off

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi gweithio gydag ymgyrch Hope 18 i gynhyrchu cylchgrawn bach dwyieithiog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Y gobaith yw y bydd o ddefnydd i chi fel eglwysi fel adnodd i’w rannu yn eich

Adnod y dydd

Linciau