Archifau Blog

GWEINIDOG – EGLWYSI CYLCH CARN INGLI, GOGLEDD PENFRO

 EGLWYSI CYLCH CARN INGLI, GOGLEDD PENFRO Yn  dilyn ymddeoliad ein Gweinidog ddiwedd mis Hydref 2020 mae eglwysi  Cylch Carn Ingli sy’n cynnwys Eglwysi Bedyddiedig Caersalem, Jabes, Tabor a Bethlehem ac Eglwys Annibynnol Ebeneser yn awyddus i benodi GWEINIDOG ar gyfer

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi gweithio gydag ymgyrch Hope 18 i gynhyrchu cylchgrawn bach dwyieithiog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Y gobaith yw y bydd o ddefnydd i chi fel eglwysi fel adnodd i’w rannu yn eich

Cyfleon Cenhadol Pasg a Gŵyl Ddewi 2018

Gwneud yn fawr o Gyfleoedd Cenhadol 2018 Yn ystod mis Rhagfyr 2017, aeth nifer o eglwysi ati i rannu copïau arbennig o’r Cylchgrawn Cristion o amgylch y tai yn eu hardaloedd fel ffordd newydd o gysylltu gyda’u cymunedau ac o

Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig – cyfleon cenhadol i’n heglwysi

Gweithdy Hydref 24ain (Caerfyrddin) a Tachwedd 8fed (Bangor) Bydd rhifyn tymor y Nadolig o gylchgrawn Crsition yn un i’w ddefnyddio wrth ymestyn allan i’ch cymuned dros yr ŵyl ac yn cynnwys deunydd ar gyfer pobl nad ydynt yn mynychu capel neu eglwys

Beth ydi EGLWYS IACH? Cwrs 29.11.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU Beth ydi EGLWYS IACH? Sut mae symud o fan hyn……….i fan yma? Be sy angen ei wneud yn wahanol yn fy eglwys i? Ydi fy eglwys i ofn newid?   Sesiwn ymarferol  i weinidogion, blaenoriaid ac arweinwyr

Cwrs Gofal Bugeiliol 1.12.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU GOFAL BUGEILIOL gyda henoed, ac efo bobl sy’n wynebu diwedd oes   Be allwch chi ddweud wrth rieni, a’u plentyn yn marw? Sut mae helpu teulu  i gymodi wrth wely angau? Gwerthfawrogi henaint   Hyfforddiant i

Gwaith Plant a Ieuenctid: Cydweithio ag enwadau eraill

Andrew Settatree o Gynllun Efe, sy’n sôn am sut y bu gweithio rhwng capeli yn llwyddiannus i ddatblygu gwaith plant a ieuenctid yn ardal Llanberis a Llanrug. andrew-cynllunefe from Menna on Vimeo.

Beth yw Llan Llanast?

MAE’R DIGWYDDIAD HYFFORDDIANT ‘MESSY CHURCH’ YN BOW STREET, DYDD SADWRN 28AIN O FAWRTH WEDI EI OHIRIO TAN TACHWEDD 21AIN. Llan Llanast – cyfle i gyrraedd teuluoedd   Ydych chi wedi clywed am Llan Llanast? Efallai eich bod wedi clywed am Messy Church, sef

Adnod y dydd

Linciau