Archifau Blog

Cynhadledd Adran Ddi-gymraeg – ‘The Onging Story’ Momentum 2018

Thema Cynhadledd Flynyddol yr Adran Ddi-gymraeg a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Halliwell, Coleg y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin dros ddeuddydd ym Mehefin oedd “The Ongoing Story”. Gwener, Mehefin 22ain– Dechreuwyd y gweithgareddau gyda chyfarfod busnes UBC, gan roi cyfle i

Dathlu a Diolch yn y Cynulliad Cenedlaethol

Ar ddydd Mawrth, 24ain Ebrill, daeth dros 60 o gynrychiolwyr yr Undeb at ei gilydd ar gyfer derbyniad yn y Pierhead, un o adeiladau’r Senedd yng Nghaerdydd, fel rhan o ddathliadau 150 mlwyddiant Undeb Bedyddwyr Cymru. Roeddem yn ddiolchgar iawn

3ydd Cynhadledd Cynnal 2018

Download the PDF file . Beth mae’n olgyu i fyw bywyd yn ei holl gyflawnder?

10fed Darlith Flynyddol y Stafell Fyw Caerdydd – 19eg Mehefin 2018

Download the PDF file . Download the PDF file . DIOGELU’R GENHEDLAETH NESAF RHAG NIWED Yn Cael ei thraddodi gan Yr Athro Samantha Thomas Prifysgol Deakin, Melbourne, Awstralia Mae Samantha yn gymdeithasegydd iechyd cyhoeddus ac yn arbenigwr ansoddol yn y Ganolfan

Cynhadledd Flynyddol UBC 10-13 Mehefin 2018

Eleni mae cynhadledd ynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru ar wahoddiad Cymanfa Arfon, pan fydd un o weinidogion y Gymanfa ers dros 25 mlynedd, sef y Parch Aled Davies yn esgyn i gadair llywyddiaeth yr Undeb. Bydd hon yn Undeb breswyl, ac

Dyddiad newydd gweithdy cenhadaeth – Chwefror 8fed, 2018

Yn anffodus bu raid gohirio’r gweithdy ‘Gwneud yn fawr o gyfleon cenhadol 2018’ yr wythnos ddiwethaf oherwydd salwch. Mae’r gweithdy wedi ei aildrefnu i fod ar Chwefror 8fed, 2018 am 2yp yn Y Llwyfan, Caerfyrddin. I gofrestru, cysylltwch â Menna

Darlithoedd Edwin Stephen Griffiths – 14 Mawrth 2018 1.30 a 3.30 yp

Download the PDF file .

Darlith Whitley – Dr Helen Paynter 1.30 yp 21ain Chwefror

Download the PDF file .

Digwyddiad Ddiwinyddol yn y Coleg Bedyddwyr De Cymru mis Mai 2018

Download the PDF file .

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi gweithio gydag ymgyrch Hope 18 i gynhyrchu cylchgrawn bach dwyieithiog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Y gobaith yw y bydd o ddefnydd i chi fel eglwysi fel adnodd i’w rannu yn eich

Adnod y dydd

Linciau