Archifau Blog

Cynhadledd Flynyddol UBC 10-13 Mehefin 2018

Eleni mae cynhadledd ynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru ar wahoddiad Cymanfa Arfon, pan fydd un o weinidogion y Gymanfa ers dros 25 mlynedd, sef y Parch Aled Davies yn esgyn i gadair llywyddiaeth yr Undeb. Bydd hon yn Undeb breswyl, ac

Dyddiad newydd gweithdy cenhadaeth – Chwefror 8fed, 2018

Yn anffodus bu raid gohirio’r gweithdy ‘Gwneud yn fawr o gyfleon cenhadol 2018’ yr wythnos ddiwethaf oherwydd salwch. Mae’r gweithdy wedi ei aildrefnu i fod ar Chwefror 8fed, 2018 am 2yp yn Y Llwyfan, Caerfyrddin. I gofrestru, cysylltwch â Menna

Darlithoedd Edwin Stephen Griffiths – 14 Mawrth 2018 1.30 a 3.30 yp

Download the PDF file .

Darlith Whitley – Dr Helen Paynter 1.30 yp 21ain Chwefror

Download the PDF file .

Digwyddiad Ddiwinyddol yn y Coleg Bedyddwyr De Cymru mis Mai 2018

Download the PDF file .

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi gweithio gydag ymgyrch Hope 18 i gynhyrchu cylchgrawn bach dwyieithiog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Y gobaith yw y bydd o ddefnydd i chi fel eglwysi fel adnodd i’w rannu yn eich

Cyfleon Cenhadol Pasg a Gŵyl Ddewi 2018

Gwneud yn fawr o Gyfleoedd Cenhadol 2018 Yn ystod mis Rhagfyr 2017, aeth nifer o eglwysi ati i rannu copïau arbennig o’r Cylchgrawn Cristion o amgylch y tai yn eu hardaloedd fel ffordd newydd o gysylltu gyda’u cymunedau ac o

Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig – cyfleon cenhadol i’n heglwysi

Gweithdy Hydref 24ain (Caerfyrddin) a Tachwedd 8fed (Bangor) Bydd rhifyn tymor y Nadolig o gylchgrawn Crsition yn un i’w ddefnyddio wrth ymestyn allan i’ch cymuned dros yr ŵyl ac yn cynnwys deunydd ar gyfer pobl nad ydynt yn mynychu capel neu eglwys

Rhai o luniau o’r Dathliad 150 UBC

Dydd Sadwrn Dydd Gwener  

Cyfarfodydd Blynyddol 2017 – Mudiad Chwiorydd

Mudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru Gwahoddir chwi i’r CYFARFODYDD BLYNYDDOL yng Nghapel Tabor, Dinas Ddydd Mercher, Medi 20fed 2017   Thema: Gwneud Fy Rhan Cyfarfod y prynhawn am 1.30 o’r gloch Llywyddion: Cath Williams a Jean Daniels  Cyfarfod yr hwyr

Adnod y dydd

Linciau