Archifau Blog

Ail-cysylltu â Phlant a Phobl Ifanc yng Nghymru – gyda Scripture Union Cymru

Cofrestrwch trwy’r dolen Zoom: https://zoom.us/…/regi…/tJYqduqpqTgjHNaRIEFlwFurGlfZud6gGBbN

Gwahoddiad i Obaith: Cenhadaeth trwy Weddi a Galarnad – 9 Chwefror 2021

Download the PDF file .

Darlith Edwin Stephen Griffiths Dydd Gwener 5 o Fehein ar 3.30 yp

Download the PDF file .

Cyfarfodydd Blynyddol Senana Cymru 2020

Cyfarfodydd Blynyddol Senana Cymru 2020 Annwyl gyfaill, Os gwelwch yn dda a wnewch chi rannu’r neges ganlynol â’ch aelodau? Roedd eglwysi Cymanfa Penfro, ac yn arbennig iawn aelodau Cylch Carn Ingli, yn edrych ymlaen yn fawr at gael gwahodd pobl

Darlith Whitley 2020 – Coleg y Bedyddwyr De Cymru

Joio Gyda Iesu – Tachwedd 3ydd 2019

Download the PDF file .

Diwrnod Dirnod – Coleg Bedyddwyr Caerdydd

Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard 17 Ebrill 2019

Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard Dydd Mercher, 17 Ebrill 2019: Taith ac Oedfa Eleni byddwn fel Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio am y cenhadwr enwog, Timothy Richard a deithiodd o Ffaldybrenin yn Sir Gaerfyrddin i Tseina yn y

Noson Yng Nghwmni Emyr Lewis Mawrth 22ain 7.00 yh

Download the PDF file .

Cynhadledd Undydd Dydd Gweddi’r Byd

Adnod y dydd

Linciau