Archifau Blog

Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard 17 Ebrill 2019

Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard Dydd Mercher, 17 Ebrill 2019: Taith ac Oedfa Eleni byddwn fel Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio am y cenhadwr enwog, Timothy Richard a deithiodd o Ffaldybrenin yn Sir Gaerfyrddin i Tseina yn y

Noson Yng Nghwmni Emyr Lewis Mawrth 22ain 7.00 yh

Download the PDF file .

Cynhadledd Undydd Dydd Gweddi’r Byd

Seminar Cyllido – 16eg Tachwedd 2018

10.00 y.b. (te & coffi)  – 12.30 y.p. Dydd Gwener, 16eg Tachwedd, 2018 Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin. SA31 3EQ Cynhelir Seminar Cyllido yn swyddfa UBC ar 16eg Tachwedd 2018 gyda chymorth a chyngor ar gael

Cynhadledd Hanes Heddwch – Medi 21, 2018

Download the PDF file .

Cyngerdd Heddwch 21 Medi 2018 – Tabernacl, Yr Ais

Download the PDF file .

Mudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru Gwahoddir chwi i’r CYFARFODYDD BLYNYDDOL yn Seion Newydd Treforys Ddydd Mercher, Medi 12fed 2018 Thema: “Arglwydd, Dysg i Mi Weddïo  Cyfarfod y prynhawn am 1.30 o’r gloch Llywyddion: Jean Daniels a Sarah East  Cyfarfod yr

Cynhadledd Flynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru 2018 – Nant Gwrtheyrn

10-13 Mehefin 2018, Nant Gwrtheyrn Eleni cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru o dan nawdd Cymanfa Arfon. Cafwyd dechreuad arbennig gydag Oedfa Deuluol fywiog yn Nhyddynshon o dan ofal criw Caersalem, Caernarfon a thraddodwyd anerchiad grymus gan y Parchg Olaf

Cynhadledd Adran Ddi-gymraeg – ‘The Onging Story’ Momentum 2018

Thema Cynhadledd Flynyddol yr Adran Ddi-gymraeg a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Halliwell, Coleg y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin dros ddeuddydd ym Mehefin oedd “The Ongoing Story”. Gwener, Mehefin 22ain– Dechreuwyd y gweithgareddau gyda chyfarfod busnes UBC, gan roi cyfle i

Dathlu a Diolch yn y Cynulliad Cenedlaethol

Ar ddydd Mawrth, 24ain Ebrill, daeth dros 60 o gynrychiolwyr yr Undeb at ei gilydd ar gyfer derbyniad yn y Pierhead, un o adeiladau’r Senedd yng Nghaerdydd, fel rhan o ddathliadau 150 mlwyddiant Undeb Bedyddwyr Cymru. Roeddem yn ddiolchgar iawn

Adnod y dydd

Linciau