Archifau Blog

Cyfarfodydd Blynyddol 2017 – Mudiad Chwiorydd

Mudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru Gwahoddir chwi i’r CYFARFODYDD BLYNYDDOL yng Nghapel Tabor, Dinas Ddydd Mercher, Medi 20fed 2017   Thema: Gwneud Fy Rhan Cyfarfod y prynhawn am 1.30 o’r gloch Llywyddion: Cath Williams a Jean Daniels  Cyfarfod yr hwyr

Seminar Blynyddol Cynnal 18fed Hydref 2017

Download the PDF file .

Parti 150 – Gwahoddir chi i Dathlu!

Am mwy o wybodaeth ewch i –    www.dathliadybedyddwyr.cymru

Dathlu Y Bedyddwyr 150

Diweddaraid: 7 Mehefin 2017 Erbyn hyn, mae’r Diwrnod Dathlu a gynhelir yng Nghanolfan yr Halliwell, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn, 17 Mehefin, 2017 YN LLAWN. Felly, am resymau iechyd a diogelwch, gofynnir yn garedig ar

Darlith – Edwin Stephen Griffiths 15 Mawrth 2017

Download the PDF file .

Digwyddiad yng Nghaerdydd ar gyfer Gwaith Ysgolion – 16fed Tachwedd 2016

Download the PDF file .

Beth ydi EGLWYS IACH? Cwrs 29.11.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU Beth ydi EGLWYS IACH? Sut mae symud o fan hyn……….i fan yma? Be sy angen ei wneud yn wahanol yn fy eglwys i? Ydi fy eglwys i ofn newid?   Sesiwn ymarferol  i weinidogion, blaenoriaid ac arweinwyr

Cwrs Gofal Bugeiliol 1.12.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU GOFAL BUGEILIOL gyda henoed, ac efo bobl sy’n wynebu diwedd oes   Be allwch chi ddweud wrth rieni, a’u plentyn yn marw? Sut mae helpu teulu  i gymodi wrth wely angau? Gwerthfawrogi henaint   Hyfforddiant i

Seminar: Ystafell Fyw – ‘Yr Angen i Ddianc Rhag Yr Hunan’

Download the PDF file .

Ail-ddychmygu Cenhadaeth yng Nghymru 2

Ail-ddychmygu Cenhadaeth yng Nghymru 9:30 am – 3 pm Sadwrn Hydref 22ain, 2016 Canolfan Caplaniaeth,  Prifysgol De Cymru, Campws Treforest, Pontypridd. Dyma’r ail gynhadledd un-dydd i’r rhwydwaith o arweinwyr Bedyddwyr a’r sawl sydd mewn gweinidogaethau sector i ddirnad i ba gyfeiriad

Adnod y dydd

Linciau