Archifau Blog

Parti 150 – Gwahoddir chi i Dathlu!

slider parti 150 cym

Am mwy o wybodaeth ewch i –    www.dathliadybedyddwyr.cymru

Dathlu Y Bedyddwyr 150

slider dathlu cym

Am mwy o wybodaeth ewch i     www.dathliadybedyddwyr.cymru Download the PDF file .

Darlith – Edwin Stephen Griffiths 15 Mawrth 2017

Download the PDF file .

Digwyddiad yng Nghaerdydd ar gyfer Gwaith Ysgolion – 16fed Tachwedd 2016

Download the PDF file .

Beth ydi EGLWYS IACH? Cwrs 29.11.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU Beth ydi EGLWYS IACH? Sut mae symud o fan hyn……….i fan yma? Be sy angen ei wneud yn wahanol yn fy eglwys i? Ydi fy eglwys i ofn newid?   Sesiwn ymarferol  i weinidogion, blaenoriaid ac arweinwyr

Cwrs Gofal Bugeiliol 1.12.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU GOFAL BUGEILIOL gyda henoed, ac efo bobl sy’n wynebu diwedd oes   Be allwch chi ddweud wrth rieni, a’u plentyn yn marw? Sut mae helpu teulu  i gymodi wrth wely angau? Gwerthfawrogi henaint   Hyfforddiant i

Seminar: Ystafell Fyw – ‘Yr Angen i Ddianc Rhag Yr Hunan’

Download the PDF file .

Ail-ddychmygu Cenhadaeth yng Nghymru 2

slider-2-cym

Ail-ddychmygu Cenhadaeth yng Nghymru 9:30 am – 3 pm Sadwrn Hydref 22ain, 2016 Canolfan Caplaniaeth,  Prifysgol De Cymru, Campws Treforest, Pontypridd. Dyma’r ail gynhadledd un-dydd i’r rhwydwaith o arweinwyr Bedyddwyr a’r sawl sydd mewn gweinidogaethau sector i ddirnad i ba gyfeiriad

Ymweliad Loretta Minghella -Prif Weithredwraig Cymorth Cristnogol

Download the PDF file .

Cynulliad Citizens Cymru 2016

Dewch i fynnu ymrwymiadau i weithredu tegwch a chyfiawnder gan y bobl fydd yn llywodraethu Cymru! Dyma gyfle da i ddal gwleidyddion yn atebol a’u herio i wneud ymrwymiadau ynghylch materion o gyfiawnder cymdeithasol a thegwch. Bydd degau o gynrychiolwyr

Adnod y dydd

Linciau